FNM eviduje od občanov 90 žiadostí o vrátenie cenných akcií

FNM eviduje od občanov 90 žiadostí o vrátenie cenných akcií
Zdroj foto: SITA
Ľudia na Fond národného majetku (FNM) prevádzajú aj hodnotné akcie. Či ich dostanú späť, ak o to FNM požiadajú, je ale otázne.

"Od začiatku prevodu k 31. decembru 2013, teda za celé päťročné obdobie, ľudia previedli bonitné akcie v nominálnej hodnote 3.167.771,94 eura. Máme zhruba 90 žiadostí o spätný prevod bonitných akcií na účet fyzických osôb," uviedla hovorkyňa fondu Miriam Žiaková.

Výkonný výbor FNM ešte v júli tohto roka prijal uznesenie, na základe ktorého bola zriadená špeciálna komisia. Jej úlohou je zaoberať sa každou jednou žiadosťou občana individuálne, ktorý previedol na fond aj cenné akcie a žiada o ich vrátenie. "Prihliadame na to, že mohlo dôjsť k rôznym vopred nepredvídateľným pochybeniam a komplikovaným právnym vzťahom alebo omylom, najmä u starších osôb, ktoré neboli vopred informované. Všeobecne posudzujeme všetky osoby, kedy mohlo dôjsť k takémuto omylu," priblížila Žiaková. Doteraz komisia nezrealizovala ešte žiadny spätný prevod akcií na fyzickú osobu. "Tieto žiadosti sú priebežne posudzované," spresnila Žiaková.

Povinnosť vrátiť občanom cenné akcie fondu nestanovuje ani zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. "Fond je ako majiteľ takto nadobudnutých cenných papierov len oprávnený, nie je však povinný ich prevádzať späť fyzickým osobám, od ktorých ich nadobudol," informuje FNM občanov aj na svojej internetovej stránke s tým, že posúdenie hodnoty prevádzaných cenných papierov bolo výlučne na ich pôvodnom vlastníkovi.

Aj preto FNM upozorňuje občanov, aby sa ešte pred prevodom cenných papierov poradili alebo si zistili ich trhovú hodnotu. Na burze cenných papierov sa totiž ešte v súčasnosti obchoduje s akciami SES Tlmače, Slovnaftu či Zentivy.
Na bezodplatný prevod cenných akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie na Fond národného majetku majú ľudia čas ešte tri mesiace.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá