Hostitelia OH sa zaviažu k zákazu diskriminácie

Hostitelia OH sa zaviažu k zákazu diskriminácie
Zdroj foto: SITA
Šiesty princíp olympizmu, ako ho uvádza Olympijská charta, už nestačí. Negatívne skúsenosti so zimnými olympijskými hrami 2014 v Soči nútia Medzinárodný olympijský výbor (MOV) žiadať od kandidátov, aby sa nespochybniteľne zaviazali dodržiavať zásady namierené proti diskriminácii každého druhu.

Listom o tom boli informovaní traja finalisti výberu ZOH 2022 Almaty, Peking a Oslo. Ak chcú usporiadať podujatie, súčasťou zmluvy bude aj formulácia vychádzajúca z princípu číslo 6 Olympijskej charty. Organizátori sa v kontrakte zaviažu "viesť svoje činy a správať sa v súlade so základnými princípmi a hodnotami olympizmu s dôrazom na zákaz každej formy diskriminácie vo vzťahu k štátu alebo osobe z dôvodu rasy, náboženstva, politického presvedčenia, pohlavia alebo akéhokoľvek iného dôvodu".

V Ruskej federácii minulý rok prijali zákon zakazujúci propagáciu "netradičnej" sexuálnej orientácie medzi mladistvými. Legislatíva vyvolala odpor najmä medzi zahraničnými aktivistami za ľudské práva. Objavili sa výzvy za bojkot ZOH 2014. Mnohí štátnici ich vypočuli. Súčasťou delegácie USA bolo napríklad viacero osôb otvorene sa hlásiacich k homosexualite.

Antidiskriminačný záväzok presadil do zmluvy s usporiadateľmi nový prezident MOV Thomas Bach v rámci svojej reformy. Jeho Olympijskú agendu 2020 by mali schváliť delegáti decembrového zasadnutia MOV v Monaku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá