Referendum o ochrane rodiny preskúma Ústavný súd SR

Aktualizované:
Referendum o ochrane rodiny z dielne Aliancie za rodinu preskúma Ústavný súd SR. Rozhodol tak prezident SR Andrej Kiska a informoval o tom v Prezidentskom paláci v Bratislave.

„Ak by neexistovali oprávnené pochybnosti o tom, že otázky sa týkajú základných práv a slobôd, referendum vyhlásim,“ povedal. Ako dodal, pokladá za povinnosť požiadať Ústavný súd SR, aby posúdil a rozhodol, či otázky sú alebo nie sú v súlade s ústavou, či referendum možno alebo nemožno vyhlásiť. K rozhodnutiu Kisku sa Aliancia za rodinu vyjadrí dnes poobede na brífingu v Bratislave.

Ústavný súd má podľa prezidenta ako jediná inštitúcia v takejto veci právo rozhodnúť, aby následne nikto nemohol spochybniť prezidentovo rozhodnutie. Ako ďalej uviedol, intenzívne sa venoval tomu, či otázky spĺňajú druhú základnú podmienku vyhlásenia referenda, teda či sa týkajú alebo netýkajú základných práv a slobôd. „V takomto prípade Ústava SR zakazuje konanie referenda a prezident ho vyhlásiť nesmie,“ poznamenal. Žiada však, aby následná diskusia k referendu bola tolerantná, plná pochopenia, aby sa nikto neurážal, ale aby sa všetci snažili vzájomne pochopiť. „Ak sa referendum nakoniec vyhlási, budem žiadať ľudí, aby naň prišli,“ doplnil.

Kiska nie je podľa jeho slov oprávnený posudzovať, aké by mohli mať výsledky referenda dopad na spoločnosť, a tiež či by bolo správne alebo nesprávne upraviť v zákonoch otázky, ktoré sú jeho predmetom. „Mám v úcte angažovaných ľudí, ktorým nie je ľahostajné, akým smerom sa Slovensko vyvíja. Povzbudzujem ich k aktivitám a aj naďalej budem, mám voči nim rešpekt. Či s nimi súhlasím, či máme podobný alebo úplne odlišný názor, títo ľudia prejavili osobnú zaangažovanosť a odviedli kus práce za značného osobného nasadenia,“ povedal Andrej Kiska. Ako dodal, aj tí ľudia, ktorí petíciu za referendum podpísali, by si mali rovnako ako on želať, aby referendum nemohlo byť ústavne spochybnené a aby energia a prostriedky naň vynaložené nevyšli nazmar.

Podľa ústavy referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, a to do 30 dní od prijatia petície. Aliancia za rodinu tvrdí, že sa im podarilo vyzbierať viac ako 400-tisíc podpisov. Ústava však dáva Kiskovi možnosť podať na ústavný súd návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou, vtedy lehota 30 dní neplynie. Ústava hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Referendom sa však môže rozhodnúť o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.

Aliancia sa chce občanov Slovenskej republiky v referende pýtať štyri otázky: Či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy, či súhlasia, aby si homosexuálne alebo iné zväzky nemohli nárokovať práva manželstva, či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie sa alebo eutanázia. Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny.

Kiska nedodržal sľub, že referendum o ochrane rodiny vyhlási

Prezident Andrej Kiska pred prezidentskými voľbami Aliancii za rodinu prisľúbil, že referendum o ochrane rodiny vyhlási na deň komunálnych volieb, ktoré budú v polovici novembra. Svoj sľub však nedodržal, povedal to dnes na brífingu v Bratislave hovorca aliancie Anton Chromík. Kiska dnes totiž rozhodol o tom, že referendum poputuje na preskúmanie na Ústavný súd SR pre možný nesúlad otázok v ňom s ústavou. "Sme sklamaní, prezident pred voľbami nekomunikoval žiadne dôvody ani svoje oprávnené pochybnosti, naopak, dostali sme od neho prísľub, ktorý sa už bohužiaľ nebude môcť zrealizovať," poznamenal s tým, že otázky boli už vtedy známe.

Aliancia si tiež myslí, že o veciach a hodnotách rodiny a manželstva by nemali rozhodovať elity, Ústavný súd SR by nemal byť ten, ktorý zavedie nadpráva a niečo, čo na Slovensku nie je a nikdy nebolo. "Máme teda za to, že Kiska, ako prvý prezident v SR, dal po prvýkrát občiansku petíciu na ústavný súd a bohužiaľ sme z toho sklamaní. Dobrovoľníkov to tiež mrzí, pracovali dňom aj nocou a zaslúžia si, aby sa k ich práci postavil niekto čelom," informoval novinárov Chromík.

Ani registrované partnerstvá ani adopcie detí pármi či skupinami rovnakého pohlavia nie sú základným právom, pripomenul. "Boli by sme veľmi neradi, keby ústavný súd takéto základné nadpráva niektorej zo skupín zakotvil alebo našiel tam, kde nie sú a kde ich nikto 25 rokov v ústave nenašiel," povedal hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík. "Je to obrovské sklamanie s prvým občianskym prezidentom," doplnila ho členka petičného výboru Eva Grey s tým, že dostávajú e-maily či telefonáty od ľudí z celého Slovenska.

Aliancia po dnešnom rozhodnutí prezidenta očakáva, že ústavný súd splní svoju povinnosť a o referendových otázkach rozhodne do 60 dní. "Veríme, že ústavný súd nepodľahne politickým tlakom a umožní ľuďom hlasovať a prejaviť svoj názor. Zaregistrovali sme však komentáre, ktoré už naznačili, akú stratégiu je možné očakávať. Stratégia politikov a elít je taká, aby problém ochrany rodiny uhrali do stratena a ústavný súd dlhú dobu nerozhodol,“ dodal ďalší z hovorcov aliancie Peter Kremský. Podľa jeho slov ich to však neodradí a so svojimi aktivitami neskončia ani v prípade zabránenia referendu cez rozhodnutie prezidenta a ústavného súdu. "Nevzdáme sa dovtedy, kým Ústava SR nebude chrániť výnimočnosť manželstva, právo detí na otca a mamu a nárok rodičov na výchovu svojich detí,“ dodal Chromík.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá