Pri Prievidzi sa dnes začali veľké sanačné práce na zosuvoch

Aktualizované:
Pri Prievidzi sa dnes začali veľké sanačné práce na zosuvoch
Zdroj foto: TASR
V prímestskej časti Prievidze, v Hradci dnes začali robotníci s realizáciou veľkých sanačných prác na havarijných zosuvoch. Mechanizmy a robotníci by mali začať v tomto období pracovať aj v ďalšej zosuvmi postihnutej časti okresného mesta - Veľkej Lehôtke.

Sanácia, ktorá by mala byť dokončená v závere tohto roka, je vyčíslená približne na 800.000 eur.

"V lokalite na Pavlovskej ulici v Hradci vykonávame blízkopovrchové odvodnenie územia. Už toto sa ukazuje ako úspešný sanačný prvok, pretože sme zachytili podzemné vody, ktoré zatiaľ odvádzame smerom nadol do rigolu. Súčasťou sanačného opatrenia bude, že tieto vody budú odvedené do miestneho potoka," uviedol k prácam vedúci oddelenia inžinierskej geológie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) Pavel Liščák.

Pokračoval, že ďalším sanačným opatrením v tejto lokalite bude realizácia odvodňovacích horizontálnych vrtov, tiež štrkové pilóty, z ktorých budú podzemné vody odvedené do rigolu zrealizovaného do konca septembra. "Už sa pripravujú práce v ďalšej lokalite, Na staništi. Tam plánujeme zrealizovať takisto odvodňovací drén, ktorý bude odvedený do miestneho potoka. Smolou je, že Hradec nemá vybudovanú kanalizáciu, preto musíme používať miestne toky. Zachytené vody musíme regulárne odviesť, tak aby sme nevyvolali ďalšie zosuvy," podotkol.


Ako ďalej informoval, pre práce na ďalšom zosuvnom území vo Veľkej Lehôtke sú už pripravené ľudské i technické kapacity, ktoré by mali súbežne zabezpečiť
sanáciu aj na Podhorskej a Remeselníckej ulici. "Znovu spočívajú hlavne v odvodnení podzemných vôd, ktoré zhoršujú stabilitu územia," podotkol.
Podľa geológa alfou a omegou miestnych zosuvov sú podzemné vody, problémom v tomto potenciálnom zosuve tiež je, že sa v íle nachádzajú bloky andezitov. "Tento proces pokračuje po milióny rokov, voláme to gravitačný rozpad Vtáčnika. Je dosť ťažko zastaviteľný, no veríme, že tieto sanačné opatrenia dokážu zvýšiť stupeň stability tohto územia," ozrejmil.

Príchod mechanizmov a robotníkov víta Igor Čičmanec, majiteľ zosuvmi postihnutého domu v Hradci. "Je to veľké pozitívum, že sa sem dostala partia chlapov, ktorá to začala sanovať," povedal. Priblížil, že Hradčania mali celé leto pokoj a žiaden veľký zosuv ich príbytky neohrozil. "Ale tieto posledné dažde k nemu prispeli a konkrétne môj dom sa dal pohybu. Praskajú steny, podmoká podložie. Myslím si však, že týmito prácami chlapi zachránia naše príbytky pred ďalšími zosuvmi," podotkol.

Začiatok realizácie sanačných prác víta aj mesto Prievidza, hovorca mesta Michal Ďureje zároveň pripomenul, že doposiaľ mesto do vyriešenia tejto situácie investovalo viac ako 68.000 eur. "Bol vypracovaný projekt sanačných prác, ako aj inžiniersko-geologický prieskum, ktorý vlastne poukázal na to, že ide o zosuv. Na základe sondážnych vrtov sa získavali fakty, od ktorých sa odvíjalo jednak ministerstvo a my ako samospráva," poznamenal.

Výsledkom sanačných prác by mala byť aj záverečná správa, ktorá by mala obsahovať aj odporúčania, ako sa bude ďalej narábať s týmto územím, taktiež, či je tu vhodná výstavba a akého typu.

Potrebné finančné prostriedky na sanáciu postihnutých oblastí v Prievidzi sa ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi podarilo získať po aprílovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom. V rovnakom mesiaci ministerstvo zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní na tieto práce. Do neho sa prihlásil jeden uchádzač, firma z Prievidze vykoná sanačné práce za 783.613,20 eura.

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici, na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke.

Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy. "Je veľmi ťažké povedať koľkých obyvateľov sa zosuvy dotkli. Spôsobili nám totiž tiež pretrhnutie vodovodných potrubí a sietí," podotkol Ďureje. Od polovice minulého roka museli svoje príbytky vo Veľkej Lehôtke opustiť už štyri rodiny. Jeden postihnutý dom je v Hradci a tri vo Veľkej Lehôtke, pričom ich stav je havarijný.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá