Kardinál Korec je služobne najstarší biskup na svete

Kardinál Korec je služobne najstarší biskup na svete
Zdroj foto: SITA
Nitriansky emeritný biskup kardinál Ján Chryzostom Korec (90) si v nedeľu pripomenul 63. výročie svojej biskupskej vysviacky. Korec je služobne najstarší katolícky biskup na svete.

Biskupskú konsekráciu prijal tajne 24. augusta 1951 z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Do roku 1990 však pre komunistický režim nemohol svoju pastoračnú službu vykonávať verejne, a tak pracoval ako robotník. Za svoju vernosť kňazskému a rehoľnému povolaniu i Rímu bol od roku 1960 osem rokov vo väzení. Tajne vysvätil 120 kňazov, predovšetkým pre potreby reholí.

Pápež Ján Pavol II. ho 6. februára 1990 vymenoval za nitrianskeho biskupa a 28. júna 1991 ho kreoval za kardinála. Jeho úlohou bolo obnoviť diecézu nielen po materiálnej, ale najmä po duchovnej stránke. Na starobylom nitrianskom biskupskom stolci bol do 16. júla 2005.

Je autorom veľkého počtu kníh, ktorými aj dnes oslovuje veriacich i neveriacich (Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou, Úvahy o človeku, Experiment bez viery). Niektoré z nich boli preložené do cudzích jazykov a vydané v zahraničí (napr. Od barbarskej noci). Je nositeľom niekoľkých čestných doktorátov, osobnosťou, ktorá presahuje hranice Slovenska.

Kardinál Korec si na 24. august 1951 aj dnes živo spomína: „V situácii neistoty a ustavičnej hrozby o slobodu, ba i o život som sa mal rozhodnúť stať sa tajným biskupom a svätiť tajných kňazov.“ Podľa jeho slov ráno po biskupskej vysviacke išiel opäť „do roboty váľať sudy s benzínom“.

Agentúru SITA informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá