Na rozvoj bývania v SR by malo ísť na budúci rok 154,4 milióna eur

Na rozvoj bývania v SR by malo ísť na budúci rok 154,4 milióna eur
Zdroj foto: SITA
Štát by mal v budúcom roku podporiť rozvoj bývania na Slovensku sumou 154,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie roky, ktorý v piatok (15.8.) zverejnilo ministerstvo financií. V tomto roku bolo na tento účel zo štátneho rozpočtu vyčlenených 167,9 milióna eur.

Výdavky na dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR by mali v roku 2015 tvoriť 99,5 milióna eur z celkovej sumy. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 by išlo o pokles na úrovni 12 %, aj z dôvodu nerozpočtovania výdavkov na výstavbu a obnovu bytového fondu.

Navrhovaná suma dotácií na náhradné nájomné byty 25,5 milióna eur je oproti tomuto roku o tretinu vyššia. Rezort financií zároveň v tejto rozpočtovej kapitole stanovil výdavky na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu vo výške 41 miliónov eur a na štátny príspevok k hypotekárnym úverom v sume 33 miliónov eur. Z toho 26 miliónov by malo byť určených na príspevok pre mladých, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 predstavuje zníženie o 2 milióny eur a na ostatné príspevky k hypotekárnym úverom má ísť zvyšných 7 miliónov eur.

Okrem dotácií slúži na podporu bytovej politiky v SR Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). V roku 2015 by mal podľa návrhu hospodáriť so sumou 188,6 milióna eur. Je to o 12,8 milióna eur viac ako v tomto roku. Príjmy zo štátneho rozpočtu by mali byť pritom v sume 54,9 milióna eur a vlastné príjmy fondu najmä zo splácania poskytnutých úverov a z úrokov vo výške 133,7 milióna eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá