Okresný súd v Poprade rozhodol v kauze 60-eurových faktúr v prospech poškodených

20.12.2011 12:04

Okresný súd v Poprade na svojom dnešnom zasadnutí rozhodol v kauze 60-eurových bankoviek v prospech poškodeného a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom www.basneportal.sk za absolútne neplatnú.

Okresný súd v Poprade rozhodol v kauze 60-eurových faktúr v prospech poškodených
TA3

Okrem toho rozhodol o náhrade škody i o odstránení protiprávneho stavu, čiže pozastavil vysielanie spomínanej internetovej stránky.

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti. Tie okrem iného skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť má žalobca právo na navrátenie sumy 60 eur, ktorú zaplatil za službu, uvádza sa v rozhodnutí súdu.

Nič na tom nemení ani fakt, že žalobca sa na nedávnom pojednávaní vyjadril, že zmluvné podmienky nečítal, keďže všeobecné zmluvné podmienky boli koncipované v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Súd okrem toho priznal žalobcovi primerané zadosťučinenie vo výške 60 eur. Súd tiež zaviazal žalovaného odstrániť protiprávny stav, bez ohľadu na to, že prevádzkovateľom daného internetového portálu je v súčasnosti iná spoločnosť so sídlom v štáte Belize.

„Ten pocit po vynesení rozsudku bol jeden veľký hlboký výdych. Ide o veľkú skupinu poškodených, to, čo máme administrované, je tých 16.000 dotknutých spotrebiteľov, naše odhady hovoria o 20.000 až 25.000 spotrebiteľoch,“ ohodnotila rozhodnutie súdu zástupkyňa poškodených Helena Mezenská z OMBUDSPOT, organizácie na ochranu práv spotrebiteľov. Podľa nej ide o prelomové rozhodnutie a veľmi progresívne. Nevedela však zaručiť, že peniaze sa poškodeným spotrebiteľom podarí vymôcť.

„Rozhodnutie súdu znamená veľkú úľavu, pretože je aplikovateľné pre všetkých spotrebiteľov, nielen pre spotrebiteľa, ktorého som zastupoval,“ zhodnotil právny zástupca jedného z poškodených Miroslav Antoňák. Po nadobudnutí právoplatnosti sa toto rozhodnutie vzťahuje na všetkých spotrebiteľov, ktorí sa v daných súvislostiach zaregistrovali a ktorých zmluvy obsahovali neprijateľné obchodné podmienky. Podľa Antoňáka je však ešte potrebné žiadať náhradu škody za všetkých spoločne a vytvoriť na to správnu právnu formu.
„Je to rozhodnutie súdu prvého stupňa, po dohode s klientom zrejme dôjde k odvolaniu, to sú sporové veci,“ uviedol právny zástupca žalovaného Jozef Švarc. Toto rozhodnutie nepovažuje za prehru a viac-menej ho očakával. „Rozsudok nie je právoplatný, využijeme opravný prostriedok,“ dodal.

„Môžeme predpokladať, že odvolací súd rozhodne v náš prospech, následne budeme riešiť záležitosti typu neoprávneného obohatenia,“ uzavrel Antoňák. V spomínanej kauze je poškodených niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa zaregistrovali na predmetnom internetovom portáli. Následne im prišli faktúry, na základe ktorých mali uhradiť 60 eur.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok