Asociácia A4 je nespokojná so súťažou na využitie Domu umenia

TASR
19.12.2011 12:56

Asociácia združení pre súčasnú kultúru A4 je nespokojná s výsledkom verejnej súťaže na dramaturgickú spoluprácu pri realizácii kultúrnych aktivít v bratislavskom Dome umenia. Spravuje ho organizácia Ministerstva kultúry SR - Národné osvetové centrum (NOC).

Asociácia A4 je nespokojná so súťažou na využitie Domu umenia
internet

"Ide o netransparentnú súťaž, kde jasne nie sú definované kritériá pre hodnotenie ponúk. Súťaž sa však ruší údajne nie z dôvodu, že bola netransparentná, odborne nezvládnutá a sú tu dôvodné podozrenia z klientelizmu, ale preto, že podmienky údajne nesplnil žiadny z uchádzačov," uvádza pre TASR Dáša Peštová z A4 ako reakciu na stanovisko ministra kultúry Daniela Krajcera zo 16. decembra.

Ten vyzval generálneho riaditeľa NOC na zrušenie výberového konania, pretože podľa NOC a odbornej komisie žiaden uchádzač nesplnil všetky stanovené podmienky na prihlásenie sa. Minister tiež vyzval generálneho riaditeľa NOC, aby zopakoval súťaž na výber subjektu spolupráce. Zároveň ocenil skutočnosť, že generálny riaditeľ NOC postupoval formou verejného výberu, pretože žiaden osobitný predpis mu takúto povinnosť neukladá.

"Je zarážajúce, že v oficiálnom vyjadrení ministerstva kultúry z 25.8.2011 bol verejný výber spolupracovníka podmienkou a dnes je to už údajne nad rámec zákona," konštatuje Asociácia A4.

Tiež spochybňuje priebeh súťaže a odbornú komisiu. "Vzbudzuje podozrenie z manipulatívneho konania. Účasť štyroch vedúcich pracovníkov ministerstva kultúry v komisii, z ktorých dvaja nespĺňajú odborné požiadavky vzťahujúce sa k predmetu výberového konania, naznačuje, že výberové konanie bolo realizované v úzkej súčinnosti ministerstva a NOC."

Podľa A4, ktorá sa zúčastnila na súťaži, komisia evidentne nespĺňala nestrannosť členov, čo je tiež zarážajúci prejav neúcty k odbornej práci dramaturgov, ktorí koncepciu využitia priestorov pripravovali. Preto zodpovednosť za priebeh neúspešnej súťaže nesie NOC i ministerstvo kultúry a asociácia žiada prijať opatrenia, aby sa podobná situácia neopakovala. Tiež oznamuje, že v prípade opakovanej súťaže sa nebude uchádzať o spoluprácu s NOC, pretože to nepokladá za zmysluplné ani dôveryhodné. Navrhuje vyňať spod kompetencie NOC správu Domu umenia ako priestoru na kultúru - bývalé Véčko i nezriadenie kaviarne v päť rokov prázdnom priestore vestibulu.

"To sa týka aj dlhodobých snáh o obmedzovanie činnosti kultúrneho centra A4, o ktorom bolo vedenie ministerstva kultúry počas uplynulých rokov opakovane písomne informované," uvádza vo vyhlásení A4 a dodáva: "Veríme, že masívna odozva verejnosti na kritickú situáciu je aj pre politickú reprezentáciu varovným signálom upozorňujúcim nielen na zlyhania štátnych inštitúcií a konkrétnych pracovníkov, ale aj na dôležitosť problematiky kultúry a koncepčnej kultúrnej politiky vôbec. Očakávame, že so štátnym majetkom bude ďalej nakladané v duchu odborne obhájiteľnej koncepcie realizujúcej skutočný verejný záujem a že budú rešpektované názory tvorcov aj návštevníkov, ktorí majú súčasné umenie skutočne radi."

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok