Andrej Babiš vyhral spor s Ústavom pamäti národa

SITA
26.6.2014 15:00

Český minister financií slovenského pôvodu Andrej Babiš vyhral na prvostupňovom súde v Bratislave spor s Ústavom pamäti národa (ÚPN). Babiš žaloval ÚPN za to, že je neoprávnene evidovaný ako agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Andrej Babiš vyhral spor s Ústavom pamäti národa
ČTK

Spis zo zväzkov ŠtB s krycím menom Bureš bol údajne vedený na Babiša. „Navrhovateľ bol neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent,“ rozhodol dnes Okresný súd Bratislava I. ÚPN je zároveň povinný uverejniť výrok tohto rozsudku na svojej webstránke do troch dní od právoplatnosti verdiktu. Rozsudok nie je zatiaľ právoplatný, šéf ÚPN Ondrej Krajňák avizoval odvolanie.

„Súd mal za to, že v konaní nebolo preukázané, že navrhovateľ bol agentom ŠtB, a tak je zrejmé, že jeho evidencia je neoprávnená,“ povedala sudkyňa po vyhlásení rozsudku. Podľa nej je síce pravda, že ÚPN má zákonnú povinnosť zverejňovať dokumenty ŠtB. „Ale je nepochybné, že pokiaľ má povinnosť zverejňovať údaje, tak je zároveň aj zodpovedným subjektom v prípade, ak sa preukáže, že bola zverejnené neoprávnená evidencia,“ uviedla. „Spravodlivosť zvíťazila,“ povedal novinárom po pojednávaní Babišov právnik. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák bol z rozsudku podľa vlastných slov zaskočený. „Tento deň považujem za smutný deň v slovenskej justícii. Mali by sme zaujať jasný postoj aj vzhľadom na komunistickú minulosť a nedovoliť, aby nám eštebáci prepisovali históriu,“ vyhlásil.

Babiš na dnešné pojednávanie do Bratislavy neprišiel. Na súde sa cez svojich právnikov domáhal, že je neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB. „Žalobca nikdy vedome nespolupracoval s ŠtB,“ vyhlásil jeho právny zástupca v záverečnej reči. Podľa Babišovho advokáta sa na súde preukázalo, že neexistuje dôkaz o Babišovom súhlase na spoluprácu s komunistickou tajnou službou. „Už samotná evidencia zasiahla do práva na ochranu jeho osobnosti,“ hovoril právny zástupca. Súd žiadal, aby rozhodol, že jeho klient je neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB a aby ÚPN zverejnil výrok takéhoto rozsudku na svojej webstránke.

Právny zástupca ÚPN v záverečnej reči vyhlásil, že sú splnené všetky podmienky na to, aby súd zamietol Babišovu žalobu čisto z právnych dôvodov - bez toho, aby sa zaoberal tým, či bol, alebo nebol Babiš agentom ŠtB. „Treba rozlišovať medzi evidenciou, ktorú robila ŠtB a zverejnením evidencie zo strany ÚPN. Žalovaný nie je ten, kto evidenciu vyhotovil a viedol, ale len ten, kto ju zo zákona zverejnil. Je absurdné, aby ÚPN, založený na skúmanie zločinov komunizmu, bol teraz postavený do pozície právneho nástupcu ŠtB a obhajoval svedomitosť práce jej bývalých príslušníkov,“ rečnil advokát. „Je neprípustné, aby sme v právnom štáte považovali za protiprávne také konanie, ktoré ukladá zákon,“ vyhlásil.

Podľa advokáta žalobca neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal neoprávnenosť evidencie. „ÚPN predložil 12 zväzkov, ktoré dokumentujú pôsobenie pána Babiša v ŠtB. Pán Babiš vedome a dobrovoľne spolupracoval s ŠtB. S operatívnymi pracovníkmi ŠtB sa stretol minimálne 17-krát,“ dodal právnik.

Na poslednom pojednávaní, ktoré bolo v máji, vypovedali dvaja odborníci na zväzky komunistickej ŠtB. Dlhoročný zamestnanec ÚPN Jerguš Sivoš si preštudoval zväzky a spisy, ktoré s prípadom súvisia. „Evidencia toho zväzku bola vedená v súlade s internými predpismi MV ČSSR,“ povedal Sivoš na súde. Spisy si preštudoval aj Radek Schovánek, ktorý v minulosti v ÚPN pracoval a po smrti prvého šéfa ústavu Jána Langoša odišiel do českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov. Na Schovánka pôsobili spisy autenticky, vzhľadom na jeho 20-ročné skúsenosti, dokumenty majú správne náležitosti.

Na dávnejšom pojednávaní možnosť spolupráce Babiša s bývalou ŠtB vylúčil bývalý príslušník ŠtB, ktorý sám vytvoril spis s krycím menom Bureš. Bývalý eštebák J. Š. vyhlásil, že Babiš nepodpísal spoluprácu s ŠtB a že ho ani nepozná – podľa jeho slov Babiš o založení zväzku Bureš nevedel. Vraj si ho založil s vidinou možného využitia v budúcnosti, ale nadriadení ho vraj neskôr donútili podpísať správu, že Bureš je získaný pre spoluprácu. Správa o naverbovaní Bureša podľa neho nie je pravdivá, verbovka sa neuskutočnila. Podobne aj druhý bývalý príslušník ŠtB F. H. vtedy na súde vyhlásil, že nepozná Babiša. Práve F. H. ako príslušník komunistickej tajnej služby mal v roku 1983 prevziať zväzok Bureš od svojho predchodcu. Tvrdil, že po takom dlhom čase a dvoch mozgových príhodách si na veľa vecí z toho obdobia nespomína.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok