Minimálna predčasná penzia zostane na úrovni 237,8 eura

Minimálna predčasná penzia zostane na úrovni 237,8 eura
Zdroj foto: SITA
Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, zostane aj po 1. júli tohto roka na úrovni 237,8 eura. Informuje o tom Sociálna poisťovňa.

Podľa novely zákona o životnom minime, ktorú schválil parlament a ktorá čaká na podpis prezidenta, sa totiž od začiatku budúceho mesiaca suma životného minima nemení. Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok, ktorý si sporil na penziu v druhom pilieri najmenej 5 rokov, má naďalej nárok na predčasný dôchodok zo Sociálnej poisťovne od sumy 118,90 eura mesačne.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v prípade, ak je poistenec zároveň sporiteľom a získal najmenej 5 rokov obdobia starobného dôchodkového sporenia. Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu v súčasnosti dosahuje 198,09 eura a na takejto úrovni zostane aj po 1. júli tohto roka.

Medzi ďalšie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok patrí získanie najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia s tým, že do dovŕšenia dôchodkového veku môžu žiadateľovi chýbať najviac dva roky. Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma plného starobného dôchodku znižuje o 0,5 %. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. Ďalšou podmienkou je, aby predčasný starobný dôchodca nebol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá