U. S. Steel súhlasil so zastavením arbitrážneho konania proti Slovensku

U. S. Steel súhlasil so zastavením arbitrážneho konania proti Slovensku
Zdroj foto: TASR
Spoločnosť U. S. Steel Global Holdings I B.V., spoločnosť s ručením obmedzeným, existujúca podľa zákonov Holandského kráľovstva a bezprostredná materská spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá vlastní hutnícky závod v Košiciach, súhlasili so zastavením arbitrážneho konania proti Slovenskej republike.

Informoval o tom dnes Arpád Köteles z útvaru riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice, s.r.o.
Toto rozhodnutie je podľa neho založené na významnom pokroku, ktorý sa dosiahol v ostatnom roku tak na úrovni EÚ, ako aj v SR, vo vnímaní strategickej dôležitosti hutníckeho priemyslu pre európsku a slovenskú ekonomiku, ako aj vplyvu vysokých cien energií na konkurencieschopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu.

Významne k tomu podľa Kötelesa prispelo aj prijatie Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe, známeho ako Európsky akčný plán pre oceľ, ktorý predstavila Európska komisia v júni 2013 a následne ho svojou rezolúciou zo 4. februára 2014 veľkou väčšinou v pléne podporil aj Európsky parlament.

Slovenská republika sa nedávno stala prvým členským štátom EÚ, ktorý schválil konkrétne kroky vychádzajúce z tohto plánu aj na národnej úrovni. Európsky akčný plán pre oceľ jednoznačne poukazuje na potrebu prehodnotiť a urýchlene riešiť problém vysokých nákladov za energie v EÚ a zabezpečiť tak schopnosť európskeho oceliarskeho priemyslu súťažiť za rovnakých podmienok s inými regiónmi sveta vyrábajúcimi oceľ. Navyše sa snaží riešiť aj značné rozdiely v konkurencieschopnosti priemyslu, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

"Tento vývoj nás povzbudil a budeme preto spolu so slovenskými a európskymi autoritami pokračovať v snahe efektívne implementovať opatrenia vychádzajúce z Európskeho akčného plánu pre oceľ, s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť oceliarskeho priemyslu na Slovensku a v EÚ," dodal.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá