Žilinská univerzita začala stavať vedecký park a výskumné centrum

Žilinská univerzita začala stavať vedecký park a výskumné centrum
Zdroj foto: SITA
V areáli Žilinskej univerzity začali dnes stavať budovy pre Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum. Hotové by mali byť koncom budúceho roka a stáť majú vyše sedem miliónov eur.

Úlohou špecializovaných pracovísk bude transformovať poznanie a technológie z výskumných laboratórií univerzity do hospodárskej a spoločenskej praxe. Špecializovať sa budú na dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály či inteligentné budovy.

„Pri Žilinskej univerzite už vznikol Stredoeurópsky technologický inštitút pre inovácie a technológie (CEIT), ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu v spolupráci s takými významnými partnermi ako je Volkswagen či Kia a v tomto prostredí sa uplatnili mladí absolventi univerzity a dokazujú, že patria medzi špičku,“ povedal po poklepaní základného kameňa výstavby minister školstva Dušan Čaplovič. Zdôraznil tiež, že Žilinská univerzita v rámci operačného programu Výskum a vývoj vyčerpala za roky 2007 až 2013 už 61,5 milióna eur a má úspešných 34 projektov.

„V rámci slovenských univerzít sa v úspešnosti radí na druhé miesto za Univerzitu Komenského, čo tiež svedčí, že rozhodnutie postaviť tu Výskumné centrum a Univerzitný vedecký park je oprávnené a tento región si to zaslúži,“ povedal Čaplovič.

Univerzitný vedecký park bude organizačne rozdelený na štyri divízie so špecifickým zameraním na inteligentné dopravné systémy, inteligentné výrobné systémy, vývoj nových pokrokových materiálov a technológií a na informačné a komunikačné technológie. Vedecký park ponúkne 120 až 160 pracovných miest vrátane pozícií externých pracovníkov, doktorandov, postdoktorandov, ako aj špičkových výskumníkov zo zahraničia.

Na výstavbu, technologické zariadenie a rozbeh 15 špičkových laboratórií vedeckého parku pôjde 41,1 milióna eur, z toho 34,8 milióna z eurofondov, 4,1 milióna zo štátneho rozpočtu a 2,2 milióna z rozpočtu univerzity. Podľa riaditeľa Univerzitného vedeckého parku Michala Zábovského nové moderné priestory vytvoria zázemie na svetovej úrovni a posunú Žilinskú univerzitu smerom k špičkovým výskumným inštitúciám.

„Okrem laboratórnych a experimentálnych zariadení je prostredie, kde sa výskum vykonáva, určitým spôsobom aj reprezentáciou výskumu a inštitúcie samotnej. Cieľom je podpora vlastných a získanie nových špičkových výskumníkov v špecifických oblastiach výskumu Univerzitného vedeckého parku,“ povedal Zábovský.

Špecializované laboratóriá Výskumného centra Žilinskej univerzity budú zamerané na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu či riadenie inteligentných budov. Projekt Výskumné centrum vytvoril takmer 70 nových miest pre výskumných, odborných a administratívnych pracovníkov a riešením projektu bude podporených aj 20 doktorandov pri vypracovávaní ich dizertačných prác a publikovaní výsledkov.

Na výstavbu, technologické zariadenie a rozbeh 17 špecializovaných laboratórií výskumného centra pôjde 25,8 milióna eur, z toho 21,8 milióna z eurofondov, 2,6 milióna zo štátneho rozpočtu a 1,4 milióna z rozpočtu univerzity. Hlavnou myšlienkou nového Výskumného centra je podľa jeho riaditeľa Branislava Hadzimu realizácia výskumu zameraného na aplikovanie technických riešení do priemyslu, ale aj do oblastí, ktoré sa dotýkajú bežného života ľudí.

„Okrem laboratórií budú v budove Výskumného centra aj priestory Inkubátora a Regionálneho centra pre prenos poznatkov do praxe, ktorých úlohou je vytvoriť úzke prepojenie s priemyslom a poskytnúť zázemie pre začínajúcich podnikateľov na realizáciu ich inovatívnych nápadov. Budova Výskumného centra Žilinskej univerzity bude unikátnou budovou v rámci európskeho výskumného priestoru. Pôjde o výskumnú inteligentnú budovu v najvyšších energetických štandardoch so zameraním na vývoj a inovácie nových metód riadenia inteligentných budov, efektívneho využívania energie z bežných zdrojov aj obnoviteľných zdrojov,“ povedal Hadzima.

Verejné obstarávanie na výstavbu dvoch budov - pre vedecký park a výskumné centrum vyhrala spomedzi deviatich uchádzačov stavebná spoločnosť EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, ktorá v elektronickej aukcii ponúkla najvýhodnejšiu cenu 7 070 495 eur. Spoločnosť je členom francúzskej stavebnej skupiny EIFFAGE, ktorá postavila napríklad štadión Lille Métropole či najvyššie zavesený diaľničný most na svete Millau Viaduct v južnom Francúzsku.

Žilinská univerzita je na Slovensku lídrom a v Európskom výskumnom priestore významným hráčom vo výskume a vývoji v oblasti dopravy a inteligentných systémov. Minulý rok v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným získala z eurofondov 56,6 milióna eur na vybudovanie špičkových výskumných inštitúcií Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku, ďalších 6,7 milióna prispeje štát a 3,6 milióna eur doloží univerzita z vlastných zdrojov. Obidve výskumné inštitúcie má Žilinská univerzita vybudovať a rozbehnúť za takmer 67 miliónov eur do konca júna 2015.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá