Slovensko bude mať v Bruseli styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj

Slovensko bude mať v Bruseli styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj
Zdroj foto: SITA
Podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom programov EÚ bude úlohou Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Vedúcim styčnej kancelárie bude Daniel Straka, bývalý riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Slávnostné otvorenie tohto úradu sa uskutoční v pondelok 16. júna a zúčastní sa na ňom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ  a prítomní na ňom budú podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Peter Javorčík, vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Ivan Korčok, veľvyslanec SR v Belgicku Ján Kuderjavý, zástupcovia Slovenskej akadémie vied (SAV), rektori slovenských vysokých škôl, ako aj zástupcovia zamestnávateľov a Klubu 500.

Styčná kancelária bude mať za cieľ sprostredkovávať slovenským výskumníkom a výskumným subjektom nielen služby poradenstva, ale aj poskytovania aktuálnych informácií, odborných školení, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží.

Okrem toho prezentáciou výsledkov zainteresovaným medzinárodným inštitúciám umožní zviditeľňovať a propagovať vedecký a výskumný potenciál SR.  Pri príležitosti slávnostného otvorenia kancelárie sa minister Čaplovič stretne aj s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a zúčastní sa taktiež na panelovej diskusii venovanej otázkam výskumu excelentnosti a inováciám.

Minister školstva bude s predstaviteľmi Stáleho zastúpenia SR pri EÚ rokovať o otvorených otázkach v rámci politiky súdržnosti. Témou rokovania bude aktuálny stav operačných programov v pôsobnosti Ministerstva školstva v programovom období 2007-2013, ale aj príprava programového obdobia na roky 2014-2020.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá