Deviataci napísali tento rok monitor horšie ako vlani

Aktualizované:
Tohtoroční deviataci obstáli v Testovaní 9 horšie ako ich spolužiaci minulý rok. Klesol aj počet žiakov, ktorí dosiahli z matematiky aj slovenčiny 90 percent a viac. Tí idú na stredné školy bez prijímacích pohovorov.

Kým vlani ich bolo 2779, teda vyše sedem percent, tento rok dosiahlo takýto výsledok 1740 deviatakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, čo je asi 4,4 percenta. Už druhý rok po sebe mala najviac žiakov s takýmto výsledkom Základná škola Okružná v Michalovciach. Vyplýva to z výsledkov tohtoročného Testovania 9, ktoré dnes zverejnilo ministerstvo školstva a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

V matematike aj v slovenčine sa viac darilo žiakom vo veľkých školách (s viac ako 82 deviatakmi). Monitor napísali lepšie školy v mestách nad 15.000 obyvateľov. „Tie dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s vidieckymi a menšími mestskými školami,“ uviedol v hodnotiacej správe NÚCEM. V oboch predmetoch dopadli lepšie cirkevné ako štátne a súkromné školy. O niečo lepšie sa darilo dievčatám ako chlapcom.

Tzv. monitor z matematiky napísali žiaci tento rok priemerne na 54,67 percenta, vlani tento výsledok presiahol 60 percent. Najlepšie sa v tomto predmete darilo žiakom v okresoch Kysucké Nové Mesto, Medzilaborce, Snina, Bratislava I, Sobrance a Humenné. Výrazne horšie ako je celoslovenský priemer napísali testy z matematiky v okresoch Veľký Krtíš, Gelnica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trebišov, Levoča, Lučenec, Revúca a Krupina.

Výsledky ukázali, že veľa slabých žiakov je práve v okresoch s vysokou nezamestnanosťou. „Potvrdila sa súvislosť a korelácia medzi úrovňou nezamestnanosti v okrese a dosiahnutej úspešnosti žiakov v danom okrese,“ uviedol v správe NÚCEM. Rozdiel medzi priemerným výsledkom z matematiky v najúspešnejšom okrese - Kysucké Nové Mesto a najhoršom – Veľký Krtíš, je 26 percent.

Priemerný výsledok zo slovenčiny bol tento rok na úrovni 62 percent, vlani to bolo 67,51 percenta. Výrazne lepšie ako celonárodný priemer napísali testy zo slovenčiny v okresoch Bratislava I, Bratislava IV a Humenné. Naopak, výrazne horšie dopadli deviataci v okresoch Gelnica, Trebišov, Rožňava, Revúca, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Levoča, Svidník. Žiakom sa viac darilo v úlohách na čítanie s porozumením, než v jazykovej zložke a literatúre.

Horšie ako vlani dopadli testy aj na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Monitor z maďarčiny tam deviataci napísali na 56,35 percenta, vlani to bolo 62,74 percenta. O niečo horšie v priemere dopadol aj test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktorý písali títo žiaci. Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 32 žiakov. Priemerný výsledok bol 64,38 percenta, čo je asi o osem percent menej ako dosiahli minuloroční deviataci.

Testovanie 9-2014 písalo 12. marca viac ako 42.000 deviatakov na 1448 základných školách. Takmer 2900 žiakov bolo zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu. Mali overiť hĺbku vedomostí a zručností a to, ako dokážu žiaci aplikovať poznatky v praktických súvislostiach.

TOP videá

Školy s najlepšími výsledkami v deviatackom monitore podľa krajov

Ministerstvo školstva a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania dnes zverejnili výsledky tohtoročného Testovania 9. Priemerne dosiahli deviataci na Slovensku z testu z matematiky 54,67 percenta a zo slovenčiny 62 percent.

 

V Košickom kraji bodovala Základná škola (ZŠ) T. J. Moussona v Michalovciach. Jej žiaci dosiahli z matematiky v priemere 87,8 percenta a zo slovenčiny 77,5 percenta.

Najlepšou školou v Prešovskom kraji je ZŠ Študentská v Snine, kde monitor z matematiky napísali deviataci v priemere na 83,1 percenta a zo slovenčiny na 77,6 percenta.

V Banskobystrickom kraji je na prvom mieste ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Z matematiky tu žiaci priemerne dosiahli 79,3 percenta a zo slovenčiny 83,1 percenta.

Najlepšie výsledky v Žilinskom kraji mala ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Test z matematiky tu žiaci napísali na 82,3 percenta a zo slovenčiny na 74,5 percenta.

V Nitrianskom kraji je najúspešnejšou školou ZŠ sv. Don Bosca na Ulici Ľ. Fullu v Topoľčanoch. Priemerný výsledok z testu z matematiky  tu bol 71,6 percenta, zo slovenčiny 75,1 percenta.

Škola, ktorej sa najviac darilo v Trenčianskom kraji, je ZŠ Kubranská v Trenčíne. Deviataci dosiahli z testu z matematiky 74,7 percenta, zo slovenčiny 81,3 percenta.

V Trnavskom kraji sa najlepšie umiestnila ZŠ Komenského v Senici. Priemerný výsledok z testu z matematiky tu bol 73,7 percenta a zo slovenčiny 74,3 percenta.

Rebríček škôl v Bratislavskom kraji vedie ZŠ sv. Františka z Assisi na Karloveskej v Bratislave. Z oboch predmetov tu deviataci dosiahli viac ako 80 percent. Z matematiky napísali test na 81,1 percenta, zo slovenčiny zas na 81,2 percenta.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá