Kresťania dnes slávia sviatok zoslania Ducha Svätého - Turíce

Kresťania dnes slávia sviatok zoslania Ducha Svätého - Turíce
Zdroj foto: CTK
Kresťania na Slovensku, tak ako i vo svete, slávia dnes tretie najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka po Vianociach a Veľkej noci - svätodušné sviatky. Známe sú aj pod názvom Turíce alebo Letnice.

Dnešný sviatok zoslania Ducha Svätého sa slávi 50 dní po Veľkej noci a skončí sa ním 50-dňové veľkonočné obdobie (grécky Pentekoste -50). V deň Turíc po skončení siedmich veľkonočných týždňov sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý bol zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V tento deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica a zároveň bola cirkev zjavená svetu. Vznikol totiž prvý cirkevný zbor po tom, ako sa v Jeruzaleme dalo pokrstiť vyše 3000 ľudí. To všetko si dnes pripomínajú katolíci, evanjelici a ďalšie kresťanské cirkvi počas slávnostných bohoslužieb. Podobne ako Vianoce a Veľká noc aj dnešný sviatok dostal ďalší deň sviatku - Svätodušný pondelok.

V katolíckej cirkvi sa na Svätodušnú nedeľu tradične udeľovala sviatosť birmovania mladým ľuďom. Birmovka spečatí krst prijatý v detstve a má byť vedomým súhlasom mladých ľudí s vierou a spojením s cirkvou. V súčasnosti sú už birmovky rozložené na viacero týždňov a nebirmuje sa len v katedrálach, ale aj vo farských spoločenstvách. Sviatosť birmovania udeľuje biskup alebo ním poverený kňaz pomazaním olejom - krizmou.

Podľa učenia cirkvi je Duch Svätý poslaný do sveta, aby neustále oživoval osobu a dielo Ježiša Krista. Jeho pôsobenie je popísané ako  "oheň" alebo "živá voda". Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica.

Dary Ducha Svätého sú oporou mravného života kresťana. Poznáme sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne Božej.

Dnešný deň je veľkým sviatkom aj pre gréckokatolíkov, ktorí slávia Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Pri tejto príležitosti RTVS odvysiela dnes o 09.00 h na Dvojke priamy prenos z archijerejskej liturgie, ktorá sa uskutoční v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Archijerejskú liturgiu bude slúžiť bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá