Vojakov čakajú zmeny v oblasti kariéry, výcviku i platov

Vojakov čaká viacero zmien, ktoré sa dotknú ich kariéry, výcviku, platov a príplatkov. Rezort obrany chce novým zákonom o službe profesionálnych vojakov zatraktívniť vojenskú profesiu a eliminovať migráciu odborníkov. Zákon na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda.

Právna úprava má za cieľ stabilizovať kvalifikovaných a skúsených profesionálnych vojakov v služobnom pomere. Dôraz sa pri tom kladie na veliteľský zbor. Po novom sa má predĺžiť trvanie štátnej služby pre jednotlivé vojenské hodnosti. Ruší sa doba výsluhu v hodnosti a ustanovuje sa veková hranica 55 rokov veku pre všetky vojenské hodnosti s výnimkou vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík a u novo prijatých profesionálnych vojakov.

Zákon taktiež zavedie možnosť obmedzenia osobnej slobody profesionálneho vojaka počas výcviku. Cieľom je dosiahnuť podmienky, ktoré sa približujú skutočnosti už počas výcviku. "Takéto obmedzenie bude podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom profesionálneho vojaka, ktorý môže vojak vziať späť aj počas výcviku," uvádza sa v dôvodovej správe k zákonu.

Novinkou je aj zavedenie štyroch druhov štátnej služby. Prípravná štátna služba zostáva ako doteraz, v súčasnosti sa vykonáva vo výcvikovom centre alebo na vysokej škole. Oproti doterajšej právnej úprave bude prípravná štátna služba obsahovať komplexnú prípravu profesionálneho vojaka aj odborný výcvik jednotlivca alebo vstupný odborný dôstojnícky kurz. Zachovaná zostáva aj dočasná štátna služba, v ktorej môžu vojaci zotrvať najdlhšie 17 rokov s tým, že po jej skončení budú vytvárať zálohy ozbrojených síl. Novinkou je stála štátna služba, do ktorej budú vojaci vymenovaní z dočasnej. V stálej štátnej službe budú môcť vojaci zostať až do 55 rokov fyzického veku. Nová bude aj krátkodobá štátna služba, ktorá bude trvať jeden až tri roky. Cieľom tejto zmeny je vykrytie dočasnej potreby personálu v nedostatkových profesiách.

Služobnú kariéru vojakov má po novom riadiť tzv. garant vojenskej odbornosti, ktorý má sledovať kariéru profesionálneho vojaka v rámci jeho vojenskej odbornosti. Zákon taktiež počíta s tým, že sa posilnia právomoci veliteľov pri povyšovaní a pri ustanovovaní profesionálnych vojakov do funkcií prostredníctvom tvorby personálnych zámerov. "Povýšenie vojaka sa tak bude konať na základe splnených zákonných podmienok, na návrh veliteľa a v súlade s personálnym zámerom," uvádza sa v dôvodovej správe. Rozšíria sa taktiež dôvody na skončenie služobného pomeru. Zavádza sa prepustenie na vlastnú žiadosť po splnení podmienky nároku na výsluhový dôchodok.

Vojaci si napríklad prilepšia v oblasti oddychu. Zvýši sa počet dní dovolenky pre vojakov v stálej štátnej službe zo šesť týždňov na sedem. Okrem rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov a liečebného pobytu v trvaní troch týždňov sa v zákone navrhuje preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku v trvaní dvoch týždňov v mieste pobytu vojaka. To platí nielen pre vojakov v stálej štátnej službe, ale aj niektorých vojakov v dočasnej štátnej službe, napríklad pre príslušníkov Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície, pre letcov, pyrotechnikov a potápačov.


Zákon taktiež rozširuje tabuľky hodnostných platov o dva platové stupne. Dôvodom je finančná motivácia vojakov. Ruší sa príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru či príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní. Taktiež sa sprísňujú podmienky na poskytnutie náhrad cestovných výdavkov na návštevu rodiny.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá