Areál nitrianskej SPU sa stal národnou kultúrnou pamiatkou

Areál nitrianskej SPU sa stal národnou kultúrnou pamiatkou
Zdroj foto: SPU
Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa stal národnou kultúrnou pamiatkou (NKP). Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku areál univerzity zahŕňajúci pavilón s aulou, bazén pred aulou, pavilón A, Z, T, CH, spojovaciu chodbu A a B s posluchárňami a laboratóriá.

Podnet na vyhlásenie dal Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. „Pre vyhlásenie objektu za NKP je nevyhnutné v podklade preukázať jeho významnú pamiatkovú hodnotu, to znamená súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt,“ informovala Renáta Chosraviová z SPU.

„Areál vytvára dôležitú figúru v panoráme Nitry a v priebehu rokov sa stal jedným zo symbolov mesta. Dielo bolo v období výstavby pozitívne hodnotené v domácej i zahraničnej tlači, publikovali o ňom aj v nemeckom časopise DBZ, čo bolo v tej dobe neobvyklé ocenenie domácej architektonickej produkcie. Bolo zaradené aj do väčšiny súborných publikácií o slovenskej architektúre. V roku 2006 bol Slovenský register DOCOMOMO rozšírený o diela druhej polovice 20. storočia, medzi ktorými je aj areál SPU v Nitre,“ uvádza Pamiatkový úrad SR vo svojom rozhodnutí.

Vysokoškolský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 až 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského z roku 1959. Patrí k najvýznamnejším realizáciám tohto druhu na Slovensku a zároveň je jedným z najkvalitnejších diel domáceho povojnového modernizmu. Jeho architektonické kvality, použitie nových stavebných a konštrukčných technológií, medzi ktoré patria dvojtraktový vákuový skelet, horizontálne konštrukcie Simplex-Record, umožňujúce vedenie inštalácií na ktoromkoľvek mieste stavby či 120 centimetrov široký okenný modul navrhnutý architektmi pre toto dielo, ktorý bol zaradený do typizačného zborníka vysokoškolských stavieb a neskôr použitý na viacerých stavbách, ako aj kompozičné a výtvarné hodnoty, ho radia k jedinečným dielam európskej architektúry. Samotní autori patria medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia.

O tom, že budova SPU bola a je všeobecne uznávaným dielom, svedčí aj jej zaradenie do ankety ministerstva výstavby Slovenská stavba 20. storočia (2001), kde zvíťazila v kategórii občianskych stavieb, či mnohé dobové ocenenia architekta, z ktorých najvýznamnejšia bola Jurkovičova cena za architektúru (1966).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá