NBS bude zisťovať údaje o finančnej situácii domácností

10.2.2014 09:29

Národná banka Slovenska (NBS) bude vo februári a v marci tohto roka zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Ide o európsky projekt koordinovaný Európskou centrálnou bankou (ECB).

NBS bude zisťovať údaje o finančnej situácii domácností
SITA

Podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky eurosystému. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé a porovnateľné údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Podľa NBS získané údaje pomôžu centrálnym bankám pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti menovej politiky a finančnej stability eurosystému.

Otázky zisťovania zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných a finančných aktív, pôžičky, príjem, spotrebu, zamestnanie, podnikanie, dôchodkové zabezpečenie a medzigeneračné prevody domácností. Na Slovensku zabezpečuje zisťovanie Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Ten zo všetkých domácností na Slovensku vybral použitím štatistických metód a náhodného výberu reprezentatívnu vzorku 4 200 domácností, ktoré požiadajú o vyplnenie dotazníka. O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky v budúcom roku.

Zber sa uskutoční pod prísnym dohľadom centrálnej banky a štatistického úradu, aby sa citlivé osobné údaje nedostali do nepovolaných rúk. Každý opytujúci sa preto musí podľa vyjadrení národnej banky pri oslovení vybranej domácnosti preukázať preukazom zamestnanca úradu a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou štatistického úradu. Obe inštitúcie domácnostiam garantujú, že všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne a využité výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.

Viac nám povedal Martin Šuster

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok