Prezident ocenil prácu 16 osobností z kultúry, vedy, hospodárstva či športu

Aktualizované:
Prezident ocenil prácu 16 osobností z kultúry, vedy, hospodárstva či športu
Zdroj foto: TASR
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil dnes pri príležitosti 21. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky štátne vyznamenania. Ocenil nimi prácu 16 osobností z rôznych sfér spoločenského života.

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu si prevzali jedno z vysokých ocenení – Rad Bieleho dvojkríža II. a III. triedy, Rad Ľudovíta Štúra II. a III. triedy, Pribinov kríž I. a II. triedy a Medailu prezidenta SR. Na udeľovaní sa zúčastnili členovia vlády, Národnej rady SR, šéfovia samosprávnych krajov či diplomati.

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy – vojenský udelil prezident plukovníkovi vo výslužbe Imrichovi Gablechovi, letcovi a vojnovému veteránovi. Ocenil jeho aktívnu účasť v oslobodzovacom boji proti fašizmu a celoživotné úsilie pri obrane demokracie. In memoriam udelil prezident Rad Bieleho dvojkríža III. triedy zosnulej zástupkyni slovenskej menšiny v Maďarsku Anne Ištvánovej. Ocenil jej celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy udelil prezident ekonómke a bankárke Elene Kohútikovej za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva SR. In memoriam udelil toto ocenenie jazykovedcovi a vysokoškolskému pedagógovi Jozefovi Mistríkovi. Hlava štátu ocenila jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal aj lekár, reumatológ Jozef Rovenský za jeho mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva, školstva, vedy a výskumu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Prezident týmto radom ocenil aj Františka Trebuňu a jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena SR v zahraničí.


Stavbár a projektant Anton Bezák si za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, techniky a hospodárstva SR vyslúžil od hlavy štátu Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Toto ocenenie získal aj paraolympijský športovec Štefan Kopčík, prezident mu ho udelil za mimoriadne zásluhy o rozvoj paraolympijského športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Riaditeľka občianskeho združenia pre hendikepované deti a mládež Dagmar Kozáková si rad odniesla za mimoriadne zásluhy v oblasti sociálnej práce s mládežou.


Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti výtvarného umenia dostali akademickí maliari Martin Činovský a Rudolf Krivoš. Spisovateľ a publicista Rudolf Dobiáš si za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd vyslúžil Pribinov kríž II. triedy. Toto isté ocenenie získal aj spisovateľ a dramatik Karol Horák za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR. Speváčka folklórnych piesní Anna Hulejová si ho odniesla za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti ľudového umenia. Pribinov kríž II. triedy dostala aj divadelná, televízna a rozhlasová herečka Eva Krížiková. Prezident ocenil jej mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia.

Medailu prezidenta SR si odniesol špeciálny pedagóg Miroslav Kuric. Hlava štátu ocenila jeho celoživotné významné zásluhy o rozvoj školstva.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá