Pravoslávny chrám v Bratislave po rokoch výstavby vysvätili

Aktualizované:
Pravoslávny chrám v Bratislave po rokoch výstavby vysvätili
Zdroj foto: TASR
Nový pravoslávny chrám sv. Rastislava na Tomášikovej ulici v Bratislave - Ružinove dnes predpoludním slávnostne posvätil arcibiskup prešovský a Slovenska vladyka Rastislav spolu s ďalšími predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Je to prepravoslávnu cirkevnú obec v Bratislave a pre celú cirkev veľmi radostná udalosť a duchovní vyjadrili vďaku Bohu za to, že sa po rôznych ťažkostiach podarilo chrám dokončiť a môže slúžiť veriacim. Po posviacke nasledovala svätá archijerejská liturgia.
Na slávnosti sa zúčastnil riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran, zástupcovia diplomatických misií, predstavitelia mesta a mnohí ďalší hostia.
Chrám sv. Rastislava je vyhotovený v byzantskom štýle s modernými architektonickými prvkami. Má jeden hlavný a dva bočné vchody. Autorom projektu je Ing. arch. Milan Andráš. Chrám je orientovaný na východ s pôdorysnými rozmermi 16,80 x 23 metrov, má tri nadzemné podlažia. Nad ťažiskom lode sa nachádza kupola, ktorej vrchná časť je vo výške 26 metrov. Celá konštrukcia chrámu je z monolitického oceľobetónu, všetky jej strešné časti sú pokryté medeným plechom
Dominantou vnútorného zariadenia chrámu je veľkolepý drevený ikonostas. Autormi návrhu ikonostasu sú Mgr. Michal Švajko a Radovan Kendereš. Na jeho výrobu bolo použité dubové drevo, označované tiež ako "kráľovské", ktoré má vysokú kvalitu a dlhú životnosť (až 1200 rokov). Všetky ornamenty sú vyrobené tradičnou ručnou rezbárskou prácou a ich zhotovenie trvalo viac ako 1600 hodín. Ide o klasický, tzv. radový ikonostas, pozostávajúci z piatich radov ikon. Ich predlohy spracoval ThDr. Ján Husár. Sú medzi nimi ikony Spasiteľa Isusa Christa, Bohorodičky, ikona Svätej Trojice zobrazujúca Trojjediného Boha, ikony evanjelistov, apoštolov, najväčších starozákonných prorokov a mnohé ďalšie.

Výstavbu chrámu sprevádzalo množstvo problémov

Priebeh výstavby nového pravoslávneho chrámu sv. Rastislava v Bratislave, ktorý dnes slávnostne posvätili, od začiatku riadil a usmerňoval tajomník prešovskej eparchie Mgr. Michal Švajko v spolupráci s duchovným správcom cirkevnej obce Bratislava. Stavba prešla zložitým vývojom a poznačili ju viaceré problémy.
Pozemok, na ktorom stojí chrám, pravoslávna cirkev nadobudla v roku 1996 po dlhých a zložitých rokovaniach s predstaviteľmi štátnej správy a hlavného mesta. V tom istom roku pozemok posvätil Jeho Svätosť Alexej II., patriarcha moskovský a celého Ruska, v rámci oficiálnej návštevy cirkvi. V rovnakom čase prišla americká korporácia Newdel, zastúpená Alexandrom Belousovom, s ponukou postaviť pre Pravoslávnu cirkevnú obec Bratislava chrám vo vlastnom mene a na svoj účet. Dohoda medzi spoločnosťou Newdel a cirkevnou obcou bola uzatvorená v roku 1997. V roku 1998 Jeho Všesvätosť Bartolomej I., arcibiskup konštantínopolský, Nového Ríma a ekumenický patriarcha, posvätil základný kameň chrámu počas návštevy pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
Stavba kostola sa začala v roku 2002. Ešte pred začatím stavebných prác muselo ústredie Pravoslávnej prešovskej eparchie zabezpečiť na vlastné náklady prekládku horúcovodu, ktorá stála takmer 140.000 eur. Základy chrámu posvätil Jeho Blaženosť Nikolaj, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, 5. júla 2002 v deň sviatku sv. kniežaťa Rastislava.
Koncom roka 2003 Alexander Belousov oznámil metropolitovi Nikolajovi, že sa mu nepodarilo zabezpečiť finančné dary od sponzorov na výstavbu chrámu, respektíve na zaplatenie dlhu, ktorý medzitým spôsobila jeho korporácia neplatením faktúr za zrealizované stavebné práce vo výške takmer 298.000 eur, a sám nevlastní prostriedky, z ktorých by ďalej mohol stavbu platiť. Na žiadosť cirkevnej obce a v neposlednom rade i naliehanie zhotoviteľa stavby prevzalo na seba zodpovednosť za riešenie vzniknutej situácie ústredie eparchie. Tak začal štyri roky trvajúci problém s oddlžením chrámu, ktorý vyústil do súdneho konania a takmer skončil exekúciou.
Neskôr, po vypovedaní komisionárskej zmluvy zo strany cirkevnej obce, vyplynulo z predložených účtovných dokumentov, že americká korporácia v rámci financovania výstavby chrámu zaplatila v skutočnosti len 21.278,09 eura, z toho 9493,46 eura za realizačnú dokumentáciu statiky a 11.784,62 eura za stavebné práce. Paralelne s oddlžením chrámu ústredie eparchie v spolupráci s cirkevnou obcou riešilo aj otázku dokončenia stavby, ktorá sa taktiež neobišla bez komplikácií.
V roku 2007 sa cirkvi napokon podarilo vyrovnať dlhy a vďaka darcom a veriacim v roku 2013 chrám úspešne dokončiť.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá