Nový pápež začal Svätý týždeň omšou na Kvetnú nedeľu

Pápež František dnes celebroval svoju prvú omšu na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra a povzbudzoval ľudí, aby boli skromní a srdcom mladí. Davy, ktoré zaplnili námestie, nadšene mávali olivovými vetvičkami a palmovými listami.

Na námestí sa nachádzalo približne 250.00 pútnikov, turistov a Rimanov, ktorí túžili byť v prítomnosti nového pápeža na začiatku slávností Veľkého alebo Svätého týždňa, ktorý vyústi v nedeľu do Veľkej noci, teda najdôležitejšieho dňa kresťanského náboženstva.

Nový pápež prišiel na bohoslužbu na otvorenom vozidle, oblečený v bielej sutane a na nej mal jasnočervené rúcho. Bohoslužbu viedol od oltára s bielou plátennou strieškou, ktorý stál na schodoch do Baziliky svätého Petra.

František ako prvý pápež z Latinskej Ameriky zostal verný svojmu spontánnemu štýlu - niekoľkokrát sa odklonil od textu svojej vopred pripravenej kázne a povzbudzoval veriacich, aby viedli jednoduchý život.
Kardináli, z ktorých mnohí 13. marca zvolili prvého latinskoamerického pápeža rímskokatolíckej cirkvi, sedeli počas obradu v radoch pod zamračenou oblohou.

Kvetnú nedeľu nazývame aj Nedeľou palmových ratolestí, pretože je to pripomienka biblického príbehu, keď palmovými a olivovými vetvičkami vítali ľudia Krista, ktorý slávnostne vstupoval do Jeruzalema. V našich končinách sú palmové a olivové vetvičky nahradené bahniatkami, teda rozkvitnutými ratolesťami vŕby, ktoré sú prvým pozdravom jari.

Na Kvetnú nedeľu sa však pripomína aj to, že Ježiša Krista zradil jeden z jeho apoštolov a nakoniec bol odsúdený na smrť ukrižovaním.


František pripomenul triumfálne privítanie Krista v Jeruzaleme a povedal, že Ježiš "prebudil mnohé nádeje v srdciach predovšetkým ponížených, jednoduchých, chudobných, zabudnutých ľudí, ktorí v očiach sveta nič neznamenajú".


František potom spontánne porozprával príhodu zo svojho detstva v Argentíne: "Moja stará matka zvykla hovoriť 'Deti, pohrebný rubáš nemá vrecká.'" Bola to obmena výroku "na druhý svet si to so sebou nevezmeš".

František po zvolení 13. marca dal do centra svojej pápežskej misie utlačovaných a chudobných ľudí. Drží sa tak priorít jezuitského rádu, do ktorého patrí. Pápež si zvolil meno František ako prvý v histórii a inšpiroval sa svätým Františkom z Assisi, ktorý sa zriekol života "na vysokej nohe" a dodržiaval prísnu chudobu a jednoduchosť. Tak potom šíril medzi chudobnými Ježišovo posolstvo.

Nový pápež vo svojej kázni povedal, že kresťanská radosť "nevyviera z vlastnenia množstva vecí, ale zo stretnutí" s Ježišom. Takáto radosť udržuje ľudí mladých, dodal.

"Od siedmich do 70 rokov srdce nestarne", ak je v ňom kresťanská radosť, povedal 76-ročný pápež.
František tiež vyhlásil, že sa už teší na mladých ľudí v Riu de Janeiro, kde sa budú v júli konať katolícke Svetové dni mládeže. Zatiaľ je to prvá zahraničná cesta v kalendári nového pápeža.

Vo chvíľach, keď evanjelium opisovalo moment Ježišovej smrti, veriaci kľačali na tvrdých dlažobných kockách vatikánskeho námestia a František na drevenom kľačadle.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá