Európska komisia chce podporiť zamestnanosť mladých v IT

Európska komisia chce podporiť zamestnanosť mladých v IT
Zdroj foto: SITA
EK chce zvýšiť šance na uplatnenie mladých ľudí v tomto odvetví prostredníctvom prepájania vzdelávacích programov s potrebami trhu práce, podporou start-upov, či podporou pôsobenia žien v technických odvetviach.

Európska komisia (EK) chce členským krajinám Európskej únie pomôcť s uplatnením mladých ľudí v oblasti IT. Na jej pôde preto vznikla iniciatíva s názvom "Veľká koalícia pre digitálne pracovné miesta" (Grand Coalition for Digital Jobs). Tá vznikla na podnet viceprezidentky EK Neelie Kroes a svoje zastúpenie v tomto poradnom zbore bude mať aj Slovensko. "Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev prispieť k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí zvýšením ich schopností pracovať na novovznikajúcich pozíciách, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti," vysvetľuje Ministerstvo financií (SR).

Do roku 2015 pritom má byť podľa odhadov EK v Európe v oblasti informačných a komunikačných technológií voľných až 900 tis. pracovných miest. Komisia chce zvýšiť šance na uplatnenie mladých ľudí v tomto odvetví prostredníctvom prepájania vzdelávacích programov s potrebami trhu práce, podporou start-upov, či podporou pôsobenia žien v technických odvetviach. "Aktívny prístup a riešenia v týchto oblastiach sa očakávajú nielen zo strany EK, ale aj zo strany národných vlád a významných hráčov na IT trhu" uviedlo MF SR.

Podporu tejto iniciatíve vyjadril aj Peter Pellegrini, štátny tajomník rezortu financií, ktorý má na starosti informatizáciu v SR. Pellegrini zastáva názor, že zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce na Slovensku je nevyhnutné. "Na slovenských vysokých školách v súčasnosti študuje sociálnu prácu viac ako 16 tis. študentov a len necelých 6 tis. informatiku. To je priamy dôkaz nesúladu medzi potrebami trhu práce a pripravenosťou mladých absolventov v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku," konštatoval Pellegrini.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá