Kozmetika sa už v EÚ nesmie testovať na zvieratách

Od dneška vstupuje v Európskej únii do platnosti úplný zákaz testovania kozmetiky na zvieratách. Výrobcovia už nesmú uvádzať na trh takto testované produkty. Ešte pred 10 rokmi sa pritom v únii využívalo na tieto účely viac ako 9000 zvierat ročne. Išlo najmä o myši, potkany, zajace a morčatá.

Od dnešného dňa sa v členských krajinách EÚ nesmie uvádzať na trh kozmetika, ktorá sa testovala na zvieratách, uviedla Európska komisia (EK). Dnešným dňom totiž vypršala posledná z lehôt, ktorými sa v Európe postupne ukončuje testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách.

Komisia dnes prijala oznámenie, kde potvrdzuje svoj záväzok rešpektovať lehotu, ktorú v roku 2003 stanovili Rada a Európsky parlament.

"Európa týmto dáva najavo, akú váhu pripisuje dobrým životným podmienkam zvierat. Komisia je odhodlaná aj naďalej podporovať vývoj alternatívnych metód a nadviazať kontakt s tretími krajinami, aby nasledovali náš európsky prístup," povedal pred novinármi eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg.

Komisia podľa jeho slov dôkladne preskúmala vplyv zákazu uvádzania na trh a domnieva sa, že na jeho vykonanie existujú závažné dôvody. To je v súlade s pevným presvedčením mnohých európskych občanov: potreba vývoja kozmetiky neospravedlňuje testovanie na zvieratách.

Aj naďalej sa budú hľadať alternatívne metódy, keďže testovanie na zvieratách zatiaľ nemožno úplne nahradiť alternatívnymi metódami.

V oznámení, ktoré dnes bolo zverejnené, sa opisuje, ako EK prispieva k výskumu alternatívnych metód, a konštatuje sa, že toto úsilie nesmie prestať.

Komisia od roku 2007 do roku 2011 na výskum v tejto oblasti vyčlenila 238 miliónov eur. Zdroje poskytol aj kozmetický priemysel – napríklad prostredníctvom spolufinancovania výskumnej iniciatívy SEURAT1, do ktorej prispel sumou 25 miliónov eur.

Keďže Európa v kozmetike zastáva vedúcu pozíciu s celosvetovým významom, musí nadviazať spoluprácu s obchodnými partnermi v záujme vysvetľovania a propagácie európskeho modelu a úsilia o medzinárodné uznanie alternatívnych metód. Komisia z tejto snahy urobí ústrednú súčasť obchodnej agendy a medzinárodnej spolupráce únie.

Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách je v EÚ zakázané od roku 2004 a testovanie kozmetických zložiek od roku 2009. Od marca 2009 je navyše v EÚ zakázané uvádzať na trh kozmetické výrobky s obsahom zložiek, ktoré sa testovali na zvieratách.

Pri najzložitejších účinkoch na ľudské zdravie (toxicita po opakovaných dávkach, vrátane kožnej citlivosti a karcinogenity, reprodukčná toxicita a toxikokinetika) bola lehota nadobudnutia účinnosti zákazu uvedenia na trh predĺžená do 11. marca 2013.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá