Boj o hlasy voličov. Ak plánujete voliť Maďarské fórum a jeho partnerov, toto by ste mali vedieť

ta3/Katarína Žgrlíková
6.9.2023 00:00

Predčasné parlamentné voľby sa blížia. 30. septembra 2023 zabojuje o hlasy Slovákov 25 politických strán a hnutí. Prečítajte si základné informácie o politickom hnutí Maďarské fórum, občianski demokrati Slovenska, za regióny, rómska koalícia, demokratická strana.

madarske-forum.jpg

Aby bola zachovaná nestrannosť, s použitím generátora náhodných čísel sme vyžrebovali poradie 25 politických subjektov, kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách, v akom o nich publikujeme články na webe ta3.com. Poradie teda nekorešponduje s ich prideleným číslom, s ktorým budú kandidovať. 

Základné informácie

Maďarské fórum uvádza, že jeho hlavným cieľom je zabezpečiť "parlamentnú reprezentáciu Maďarov na Slovensku, a využilo to ako nástroj urobiť všetko pre to, aby ľudia z ich komunity boli rovnoprávnymi občanmi demokratického Slovenska."

Cieľom strany ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je podľa ich webstránky "obsadiť uvoľnený stredo-pravý politický priestor a vytvoriť tak rozumnú alternatívu voči populizmu a extrémizmu, ktorý v súčasnej politickej reprezentácii prevláda."

Demokratická strana o sebe na oficiálnom webe píše, že "je občianskou stranou, ktorej hodnotovým základom je ľudská dôstojnosť slobodného občana, spätosť jednotlivca s rodinou, s rozličnými záujmovými zoskupeniami, chápanie viery ako vnútornej potreby človeka a nie politického kritéria, priorita človeka a občana pred štátom, princíp občianskeho národa, princíp demokratického právneho štátu ako základu a zdroja občianskej spoločnosti."

Strana rómskej koalície na svojom Facebooku uvádza, že "je projektom spolužitia väčšiny a menšiny v SR."

Strana Za regióny nemá oficiálny web ani profily na sociálnych sieťach.

Predsedom hnutia, ktoré bolo založené v roku 2019, je Zsolt Simon.

Program strany

Maďarské fórum informuje, že do predčasných volieb ide s týmito bodmi, ktoré uvádza vo svojom programe:

Zabezpečiť zastúpenie Maďarskej menšiny v parlamente. 

Zabezpečiť zmenu smerovania krajiny a k tomu sú potrební aj voliči maďarskej národnosti. 

Prinavrátiť dôveru občanov v právny štát – nikto nemôže stáť nad zákonmi. 

Vylučujeme spoluprácu so SMER-om, SNS a Kotlebovou – ĽSNS. 

Základom je stredopravá orientácia strany – viac v našom podrobnom programe. 

Slovensko má zostať súčasťou NATO a EÚ. 

Za dôležité považujeme zachovať jednotný trh EU, slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb. 

Treba zachovať Schengenský systém hraníc – voľný pohyb bez vnútorných hraničných kontrol. 

Podporujeme zvýšenú ochranu vonkajších hraníc – cudzinci sa môžu zdržiavať na území EÚ len s povolením. 

Za nutné považujeme reformu azylovej politiky EÚ.

Program strany ODS - Občianski demokrati Slovenska nájdete tu.

Ciele Demokratickej strany si môžete pozrieť tu.

Reklama a financie  

Za Meta reklamy v súvislosti s propagáciou zaplatilo Maďarské fórum za posledných 90 dní 6 558 eur.

Predseda hnutia Zsolt Simon za reklamu na svojom profile na Facebooku zaplatil za posledných 90 dní 310 eur, fórum za jeho profil zaplatilo 258 eur.

Na elektronickú kampaň a bilbordy vynaložilo fórum v mesiaci august 64 215,60 eur. 

Kandidátka

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok