Čerpanie eurofondov na poslednú chvíľu: Najväčší nárast je v programe IROP

ta3/TASR
23.8.2023 14:25

Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných 11,08 miliardy eur. Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Európska únia
Facebook/GLOBSEC

IROP riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, o čom rezort informoval v stredu po rokovaní vlády. Čerpanie v tomto programe narástlo takmer o 18 percent, čo je zvýšenie o 340 miliónov eur.

"Viaceré systémové opatrenia, ktoré sme zaviedli, fungujú. Integrovaný regionálny operačný program, ktorý riadi naše ministerstvo, má všetky predpoklady na to, aby sa prostriedky z neho podarilo vyčerpať," vyhlásil minister investícií Peter Balík.

Záchrana projektov

Jedným z opatrení na záchranu eurofondov je podľa rezortu možnosť zvýšenia eurofondových projektov v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov. V programe IROP sa doteraz schválilo 104 dodatočných príspevkov vo výške 29,7 milióna eur. Podarilo sa tak zachrániť rozvojové projekty obcí a krajov v objeme takmer 232 miliónov eur a schvaľovanie ďalších žiadostí je v procese.

Z Prioritnej osi Informačná spoločnosť, ktorú zastrešuje MIRRI SR, sa presunulo 200 miliónov eur na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy a 30 miliónov išlo na riešenie dosahov migračnej krízy z Ukrajiny, z ktorých sa už 19,5 milióna eur vyplatilo prijímateľom.

Digitalizácia Slovenska

Rezort investícií pracuje aj na plnení svojich míľnikov v pláne obnovy a odolnosti, a to v Komponente 17: Digitálne Slovensko. V júli tohto roka bolo podľa MIRRI uzatvorených päť zmlúv na financovanie Európskych centier digitálnych inovácií a ich podpory na Slovensku. Zároveň sa z Plánu obnovy a odolnosti SR uzavrela zmluva s Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) na budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Vláda začiatkom augusta schválila návrh MIRRI na poskytnutie financií na vybudovanie nového superpočítača z plánu obnovy.

Multimiliónové výzvy

Z Programu Slovensko je vyhlásených desať výziev za 673 miliónov eur. Päť z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko. Ide o výzvy na lepšie odborné vzdelávanie pre transformujúce sa regióny, obnovu ciest druhej a tretej triedy, modernejšie základné školy, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a na digitalizáciu štátnych archívov.         

"Popri zachraňovaní eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia nesmieme zabúdať ani na to nové. Podarilo sa nám ho úspešne naštartovať, aktuálne už máme vyhlásené výzvy takmer za 700 miliónov eur, ďalšie sa pripravujú. Na osobitných rokovaniach vlády k eurofondom dostali všetky rezorty, ktoré plnia funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko, za úlohu vyhlásiť do konca septembra všetky výzvy, ku ktorým monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá," doplnil Balík.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok