Takmer 80 % lekárov na celom svete sa mylne domnieva, že nikotín spôsobuje rakovinu pľúc

22.8.2023 16:52

Značná väčšina lekárov na celom svete mylne pripisuje negatívne zdravotné dôsledky fajčenia nikotínu, čo priamo ohrozuje pokrok dosiahnutý v rámci pomoci fajčiarom pri odvykaní od fajčenia, zistil prieskum financovaný z grantu nadácie Foundation for a Smoke-Free World.

Takmer 80 % lekárov na celom svete sa mylne domnieva, že nikotín spôsobuje rakovinu pľúc
TASR/Finančná správa

Sermo, nezávislá platforma a líder v oblasti využiteľných informácií o zdravotníckych pracovníkoch, uskutočnila internetový prieskum medzi viac ako 15 000 lekármi v 11 krajinách (Čína, Nemecko, Grécko, India, Indonézia, Izrael, Taliansko, Japonsko, Južná Afrika, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty).

Hoci v priemere 87 % lekárov aspoň mierne súhlasí s tým, že pomoc pacientom pri odvykaní od fajčenia je prioritou, je znepokojujúce, že v priemere 74 % sa mylne domnieva, že nikotín spôsobuje celý rad ochorení od rakoviny pľúc až po chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Tieto výsledky vyvolávajú vážne obavy o schopnosť lekárov poskytnúť pacientom, ktorí fajčia, čo najpresnejšie a najúčinnejšie rady ako prestať fajčiť. Toto nesprávne vnímanie by mohlo byť príčinou skutočnosti, že v priemere len približná polovica lekárov (v priemere 55 %) odporúča pacientom náhradnú nikotínovú liečbu na pomoc pri znižovaní alebo odvykaní od fajčenia.

„Je nevyhnutné, aby lekári absolvovali náležité školenie, aby sa dozvedeli fakty o nikotíne a možnostiach znižovania škôd spôsobených tabakom, ktoré môžu pomôcť ich pacientom prestať fajčiť", uviedol Dr. Muhammad Ahmed, Riaditeľ pre výskum v oblasti zdravia a vedy, Nadácia pre Smoke-Free World. „Vzhľadom na to, že na celom svete ročne zomrie viac ako 7 miliónov fajčiarov na choroby súvisiace s fajčením je možné zachrániť mnoho životov, ak sa lekári lepšie oboznámia s dostupnými nástrojmi na odvykanie od fajčenia." 

Dr. Jed Rose, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Rose Research Center (RRC) a spoluvynálezca nikotínovej náplasti, povedal: „Pacienti sa obracajú na lekárov, aby im poskytli dôveryhodné zdravotné poradenstvo. Preto je veľmi dôležité, aby lekári poskytovali fajčiarom presné a aktuálne rady o zdravotných rizikách fajčenia cigariet v porovnaní s používaním výrobkov, ktoré dodávajú nikotín bez spaľovania."

RRC je výskumné zariadenie so sídlom v Raleighu v Severnej Karolíne, ktoré sa špecializuje na výskum závislosti na tabaku, vrátane výskumu fajčiarov, závislosti, odvykania od fajčenia, znižovania škôd spôsobených tabakom a používania iných tabakových výrobkov. RRC je príjemcom grantu Nadácie pre Smoke-Free World.

Aj keď v zdravotníckej komunite panuje takmer jednotný názor, že spaľovanie je viac ako nikotín príčinou negatívnych zdravotných následkov fajčenia, lekársky prieskum odhalil, že:
• 74 % lekárov v priemere aspoň mierne súhlasí s tým, že nikotín spôsobuje rakovinu pľúc, močového mechúra a hlavy/krku/žalúdka;
• V Spojených štátoch je tento počet 70 %
• V Nemecku je tento počet 78 %
• V Číne je tento počet 86 %
• V Japonsku je tento počet 85 %
• 78 % lekárov v priemere aspoň čiastočne súhlasí s tým, že aterosklerózu spôsobuje nikotín
• 76 % lekárov v priemere aspoň čiastočne súhlasí s tým, že príčinou CHOCHP je nikotín.

Hoci sú tieto nesprávne názory alarmujúce, v priemere 81 % lekárov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, má aspoň mierny záujem o školenia zamerané na odvykanie od fajčenia a znižovanie škôd spôsobených tabakom.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2022 tiež vyplynulo, že hoci sa lekári v rozhovoroch s pacientmi, ktorí fajčia, zameriavajú na zdravotné výhody obmedzenia alebo ukončenia fajčenia (73 % v celosvetovom priemere) a zdravotné riziká pokračovania vo fajčení (73 % v celosvetovom priemere), pomerne malý počet lekárov - v priemere len o niečo viac ako polovica (56 % v celosvetovom priemere) - odporúča obmedziť množstvo fajčených tabakových výrobkov a menej ako polovica lekárov (48 % v celosvetovom priemere) pomáha pacientom vypracovať plán na ukončenie fajčenia.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok