Na Mestskom úrade v Martine pribudne fotovoltický zdroj energie

ta3
8.8.2023 22:02

Ministerstvo životného prostredia schválilo mestu Martin nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 100 000 eur na výstavbu fotovoltického zdroja energie, ktorý mesto vybuduje priamo na streche Mestského úradu. Vďaka využitiu slnečnej energie na výrobu elektriny dosiahne výraznú úsporu, zníženie nákladov na dodávku elektriny a zníženie produkcie emisií skleníkových plynov.

Na Mestskom úrade v Martine pribudne fotovoltický zdroj energie
Facebook/Martin - oficiálna stránka mesta

„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je budúcnosťou rozvoja každej vyspelej krajiny. Práve mestá však zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore a zavádzaní ekologických a udržateľných riešení do budúcnosti. Som veľmi rád, že v Martine už v najbližšej dobe nastúpime na trend využívania fotovoltických zdrojov energie. Zdroj na streche mestského úradu je však len prvým z našich plánovaných projektov. Perspektívne pracujeme na vytvorení podobných zdrojov pre školy a školské zariadenia a iné mestské budovy,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko. 

Úspory z využívania fotovoltického zdroja energie mesto môže využiť na rozvojové aktivity, podporu neziskových organizácií a iné plánované projekty.

Fotovoltický zdroj energie prináša so sebou viacero výhod – nespôsobuje znečistenie vzduchu, neprodukuje nebezpečný odpad, nevyžaduje si prenosné palivá. Okrem toho je nehlučný a nemá negatívny vplyv na krajinu. Vybudovanie zdroja bude mesto stáť 104 333 eur, pričom nenávratný finančný príspevok z ministerstva životného prostredia je vo výške 99 116 eur. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Martin vo výške 5 %. Výstavba fotovoltického zdroja energie by mala byť dokončená v septembri 2023.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok