Sociálna poisťovňa robí viacero zmien. Potešia najmä dôchodcov a dlžníkov

25.7.2023 12:05

Sociálna poisťovňa premieta počas letných mesiacov do svojej rozhodovacej činnosti viaceré legislatívne zmeny. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 milióna dôchodkových dávok, zvyšuje minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky. Pokračuje aj oddlžovanie dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky generálneho pardonu. V rámci neho oddlžila SP približne 65 % predpokladaných kandidátov. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ SP Michal Ilko.

"Doterajší proces tejto legislatívnej zmeny, ktorá pomôže dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále, považujeme za úspešný. Procesy sme nastavili a klientov o možnosti informujeme adresne, pravidelne, masovo a opakovane," povedal Ilko. Základnými podmienkami generálneho pardonu je zaplatiť celé dlžné poistné spred 1. júla 2022, a to do 31. augusta tohto roka. Následne odpustí SP dlžníkom penále.

V augustovom výplatnom termíne vyplatí po prvý raz SP aj všetky dôchodkové dávky spolu s doplatkom valorizácie za júl 2023. Rozmrazenie minimálnych dôchodkov sa týka 59 652 seniorov, 4 052 z nich bude poberať minimálny dôchodok po prvý raz. 

"V súvislosti so zvýšením životného minima a valorizáciou dôchodkov došlo k prepočtu exekučných zrážok z dôchodku, aktuálne sa týka približne 46-tisíc poberateľov dôchodku," priblížil Ilko. Exekučné zrážky sa zastavia 1 716 poberateľom.

Do konca augusta je potrebné doručiť tiež Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. Lehota je dôležitá pre presmerovanie či odopretie nároku na rok 2024 alebo opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku v roku 2023. Posledný augustový deň je dôležitý aj pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných výsluhových dôchodkov na rok 2023.

Od 1. augusta bude SP počas najbližších dvoch rokov postupne prehodnocovať percento invalidity u niektorých invalidných dôchodcov a zvyšovať sumu invalidného dôchodku. Bude tak robiť automaticky, bez osobitnej žiadosti.

Zamestnávatelia v potravinárstve a živočíšnej výrobe budú za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát nemusia za zamestnancov platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024.  

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok