Únia chce podporiť elektromobilizmus. Nabíjacia stanica každých 60 km

21.7.2023 11:13

Poslanci europarlamentu schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá.

Únia chce podporiť elektromobilizmus. Nabíjacia stanica každých 60 km
Foto: TASR/Lukáš Grinaj foto ilustračné

Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030“. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Ľahšie používanie nabíjacích staníc

Poslanci počas rokovaní s ministrami krajín EÚ úspešne vyjednali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW. 

Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného), zatiaľ čo cena týchto „palív“ sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie. Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Ekologickejšie lodné palivá

Poslanci tiež prijali nové pravidlá o ekologickejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou ministrov sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov tým, že začnú používať palivá, pri spotrebe ktorých sa vyprodukuje postupne stále menší objem skleníkových plynov. Vychádzať sa bude z úrovne v roku 2020 a objem skleníkových plynov uvoľnených z energie poháňajúcej loď bude musieť byť v roku 2025 nižší o 2 % a do roku 2050 sa má postupne znížiť až o 80%. 

Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5 000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2 v odvetví námornej dopravy, ďalej na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ. Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie zo zdrojov z pobrežia, aby sa tak výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. 

Vďaka poslancom by od roku 2034 mali 2 % lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov, ak Európska komisia potvrdí, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu predstavovať menej ako 1 % palivového mixu.

Postupné schvaľovanie

Novú legislatívu zameranú na infraštruktúru pre alternatívne palivá podporilo  514 poslancov, 52 bolo proti a 74 sa hlasovania zdržalo. Pravidlá týkajúce sa udržateľných lodných palív odobrilo 555 zákonodarcov, 48 ich bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo. Oba predpisy bude musieť schváliť aj Rada, teda ministri členských štátov EÚ. Pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá nadobudnú účinnosť šesť mesiacov od vstupu nariadenia do platnosti. Pravidlá pre udržateľné lodné palivá budú účinné od 1. januára 2025.

Prijatím nových pravidiel Parlament reaguje na očakávania občanov v oblasti ekologickejšej dopravnej infraštruktúry a podporu lodnej dopravy šetrnej k životnému prostrediu.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok