Žilinská župa zatepľuje a rieši zelené strechy: Situácia je tu naliehavá

18.7.2023 10:41

Žilinský samosprávny kraj sa stal členom Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry. Práve prostredníctvom zelených striech chcú zvyšovať energetickú efektívnosť budov spolu so zlepšovaním kvality vnútorného prostredia.

Žilinská župa zatepľuje a rieši zelené strechy: Situácia je tu naliehavá
ŽSK

Zelené strechy majú veľký potenciál zabrániť prehrievaniu budovy, a tým pádom znížiť energetickú potrebu na jej chladenie v letných mesiacoch. Zároveň zo zelenej strechy nedochádza k tak výraznému odrazu tepla späť do okolia ako je to u klasickej strechy, čo napomáha eliminovať tepelné ostrovy v mestách. Od členstva očakávame bezprostredný prístup k najnovším trendom v tejto oblasti, ktoré bude možné využiť pri návrhoch, obstarávaní a prevádzke prvkov zelených striech a zelenej infraštruktúry v našich zariadeniach,“ tvrdí predsedníčka žilinskej župy Erika Jurinová.

Žilinský samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti prevádzkuje  487 budov. Na mnohých z nich je podľa župy investičný dlh, ktorý spôsobuje, že ich prevádzka je energeticky náročná a spotrebúva nie zanedbateľnú časť rozpočtu, ktorá by mohla byť použitá na rozvoj kraja. V rámci nízkouhlíkovej stratégie kraj vypracováva energetické audity budov, aby sa investovalo predovšetkým tam, kde sa dosiahnu najvyššie úspory. „Investície na znižovanie energetickej náročnosti idú v prvom rade do škôl a školských a zdravotníckych zariadení, pretože tie najviac prispievajú k emisiám CO2 a zároveň vykazujú najvyššie možnosti úspor,“ informuje Jurinová.


ŽSK ŽSK

Dodáva, že si plne uvedomujú naliehavosť výzvy znižovať produkciu CO2 jednak prechodom na nízkouhlíkové technológie, a tiež znižovaním celkovej spotreby energií potrebných na fungovanie života v kraji. „Máme v živej pamäti, ako nás prekvapilo, keď na časti toku vyschla rieka Rajčanka, bolo to niečo, čo sme si ani nevedeli predstaviť. Situácia je naliehavá, jej riešenie už nemôžeme odkladať na zajtra. Preto sme pripravili pre náš kraj stratégiu a postupne pripravujeme a realizujeme projekty, ktorých cieľom je maximálne znížiť spotrebu  energií a zároveň si ich zabezpečiť z alternatívnych zdrojov,“ sľubuje županka.

ŽSK ŽSK

Žilinský samosprávny kraj zrealizoval viaceré projekty, ktoré znižujú energetickú náročnosť. Napr. solárne panely v KNsP Čadca, zateplenie, výmenu okien, svietidiel a fotovoltická elektráreň na streche SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Ďalším projektom je aj vyriešený ohrev vody v poliklinike Námestovo, kde inštalovali 16 kolektorov, ktoré dopĺňa 5 tepelných čerpadiel.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok