Košická župa vsadila na vodík - loď na priehrade, bicykle aj autá

7.7.2023 11:31

Košický samosprávny kraj pred dvomi rokmi predstavil Vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využitie vodíkových technológií v kraji. Stal sa tak prvou samosprávou na Slovensku so štúdiou zameranou na vodíkové technológie.

Košická župa vsadila na vodík - loď na priehrade, bicykle aj autá
Foto: KSK

Európska únia zaviazala svoje členské štáty k znižovaniu emisií. Do roku 2050 musí aj Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – to znamená, že potrebujeme z atmosféry odstrániť toľko CO2, koľko do nej vypúšťame z energetiky, priemyselnej činnosti alebo dopravy. Košická župa má so svojou stratégiou veľké plány. Čo sa teda podarilo zrealizovať? „Na rôznych verejných podujatiach sú prezentované a využívané krajské vodíkové bicykle,  predstavili sme aj vodíkové autá a pracujeme na ďalších projektoch využívajúcich vodík, okrem iného aj na prevádzke vodíkovej lode, ktorá by mala slúžiť návštevníkom Ružínskej priehrady,“ tvrdí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kraj aktuálne pripravuje technickú dokumentáciu k zostrojeniu lode. Keďže bude poháňaná elektromotorom, pričom elektrickú energiu budú generovať palivové články z vodíka, technická dokumentácia je rozdelená na elektrickú časť a časť využívajúcu vodíkové technológie. Po skompletizovaní dokumentácie sa začne príprava dizajnu lode a výber jej potenciálnych výrobcov.

Aktuálne župa podala projekt na Vodíkové údolie, cieľom ktorého je vytvorenie udržateľného údolia v Košickom kraji. Zahŕňať má celý vodíkový reťazec od výroby vodíka cez jeho uskladnenie a spotrebu vo viacerých sektoroch, napríklad v doprave, energetike či priemysle. Vodíkové údolie má zahŕňať aj celkovú infraštruktúru a logistiku, teda čerpacie stanice na vodík.

 V rámci Horizon programu, výzvy pre malé vodíkové údolia („Small-scale Hydrogen Valley), deklarovali záujem vyrábať 500 ton zeleného vodíka ročne. Vodík bude vyrábaný elektrolýzou vody, pričom elektrina potrebná pre elektrolyzér bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Vyrobený vodík bude spotrebovávaný v regionálnej doprave. Za týmto účelom Košický samosprávny kraj založil spoločnosť Autobusová doprava KSK, s.r.o., ktorej cieľom je zabezpečenie autobusov na vodíkový pohon.

So znižovaním emisii ide ruka v ruke zvýšený záujem investorov. „Nášmu kraju sa podarilo zapísať na mapu Bruselu, v rámci dokumentu REpower EU sme zaradení medzi jedno z 23 vodíkových údolí, čím sa nám otvorili ďalšie možnosti financovania z eurofondov. Jedným z nich je práve Clean Hydrogen Partnership v ktorom, Košický samosprávny kraj podal projekt na vodíkové údolie. V projekte je zastúpených 23 partnerov zo 6 krajín vrátane Slovenska. Zvýšený záujem investorov evidujeme, aktuálne sme vo fáze rokovaní,“ skonštatoval Trnka.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok