SEPS pristúpi k navyšovaniu kapacity pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov po zmenách v systéme

ta3
4.7.2023 15:37

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov (OZE) do elektrizačnej sústavy Slovenska až po plánovanej úprave legislatívy.

SEPS pristúpi k navyšovaniu kapacity pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov po zmenách v systéme
TASR - Lukáš Grinaj

SEPS v priebehu posledných dvoch rokov uvoľnila 577 MW inštalovaného výkonu na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE (fotovoltické elektrárne) a VTE (veterné elektrárne) iných ako malé zdroje a lokálne zdroje. K ďalšiemu uvoľneniu došlo zo strany rezortu hospodárstva, ktorý v priebehu rokov 2022 a 2023 uvoľnil 539 MW inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu prioritne na pokrytie vlastnej spotreby. Spolu tak došlo k uvoľneniu 1 116 MW inštalovaného výkonu. Z 577 MW uvoľnených SEPS v rokoch 2021 a 2022 je inštalovaných a pripojených 3,6 MW.

SEPS si od zmien legislatívy sľubuje férovejší systém prideľovania kapacít a efektívnejší proces pripájania nových solárnych a veterných zdrojov do sústavy. "Zavedenie takejto zmeny si vyžaduje úpravy legislatívy, od príslušných zákonov až po úroveň prevádzkových poriadkov resp. technických podmienok jednotlivých prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav. Veríme, že prebiehajúca komunikácia medzi predkladateľmi poslaneckých návrhov, distribučnými spoločnosťami, ÚRSO, ministerstvom hospodárstva a SEPS prinesie vyšší podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe Slovenska," zhodnotil Martin Riegel, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania SEPS.

SEPS upozorňuje, že po realizácii všetkých projektov, na ktoré bol uvoľnený výkon ako zo strany SEPS, tak aj Ministerstva hospodárstva SR, vrátane výkonu FVE už pripojeného do roku 2021, by inštalovaný výkon fotovoltických a veterných elektrárni predstavoval hodnotu približne 1 700 MW, čo predstavuje 22 % z celkovej inštalovanej kapacity SR v roku 2022.

"Nízky nárast výroby elektriny z OZE je teda spôsobený skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou výrobných zariadení, než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto SEPS považuje uvoľnenú kapacitu iba za jeden z predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE," tvrdí Riegel. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je podľa jeho slov tento zdroj aj postaviť a reálne prevádzkovať. "V súčasnosti pracujeme na zapracovaní týchto zmien do novej legislatívy. Dodatočné kapacity uvoľníme bezprostredne po účinnosti týchto zmien a oznámime ich energetickému trhu s dostatočným predstihom," dodal.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok