Podiel zelenej elektriny na celkovej výrobe sa na Slovensku zvýšil na 22,90 percent

ta3
3.7.2023 11:32

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) vlani na Slovensku klesla o 4,01 percenta, napriek tomu sa podiel elektriny vyrobenej z vody, slnka, vetra či bioplynu v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 1,60 percenta na 22,9 percent.

Podiel zelenej elektriny na celkovej výrobe sa na Slovensku zvýšil na 22,90 percent
AP Photo/Matthias Schrader

Dôvodom je podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zníženie celkového množstva vyrobenej elektriny zo všetkých zdrojov v SR o 11 percent.  V roku 2022 sa z obnoviteľných zdrojov vyrobilo 6 162 781 MWh elektrickej energie, čo na celkovej výrobe elektriny v SR v roku 2022 (26 915 884 MWh) predstavovalo podiel 22,9 percenta. Podiel ostatnej výroby elektriny bol tak na úrovni 77,10 percent.

graf OZE 1 ÚRSO

Celkový počet zdrojov, ktoré vyrábali elektrickú energiu z OZE a zároveň v roku 2022 mali s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou (spoločnosťou OKTE, a.s.) uzatvorenú zmluvu o poskytovaní údajov bol 2 666.

V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj výroby el. energie z OZE za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 rozdelený podľa jednotlivých obnoviteľných zdrojov:

graf OZE 2 ÚRSO
zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok