Slovenská klimatická iniciatíva odkazuje rezortu hospodárstva: Pokroky nedosahujeme, sme neúspešná krajina

29.6.2023 16:47

Ministerstvo hospodárstva SR aktuálne zverejnilo správu o plnení národných cieľov v oblasti energetiky a klímy. Reportované čísla podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy ukazujú, že sme nedosiahli plánované pokroky pre ciele energetickej efektívnosti, OZE a komplexné riešenie energetickej chudoby. Šancu na reparát máme už o dva mesiace, kedy má byť NECP (Národný energetický a klimatický plán) aktualizovaný. Jeho znenie však nie je verejne známe.

Slovenská klimatická iniciatíva odkazuje rezortu hospodárstva: Pokroky nedosahujeme, sme neúspešná krajina
Foto: TASR – František Iván

Slovenská klimatická iniciatíva vyzýva rezort hospodárstva, aby v pripravovanej aktualizácii NECP venovalo špeciálnu pozornosť oblastiam, ktoré sa v aktuálnom hodnotení ukázali ako problematické. "Report ukazuje, že sme nedokázali za posledné roky zaviesť žiadne opatrenia a riešiť energetickú chudobu. Kvôli chýbajúcej definícii štát nevie pripraviť systematické opatrenia a alokovať financie. NECP nateraz neprináša opatrenia pre ľudí, ktorí sú citliví na ceny energií a potrebujú pomoc štátu pri energetickej transformácii. Pritom energetická kríza zasiahla najviac práve takéto domácnosti," povedala zástupkyňa iniciatívy Kateřina Chajdiaková.

Report uvádza, že konečná energetická spotreba sa v roku 2021 zvýšila o 11% oproti referenčnému roku. Zavádzanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku stagnuje. Z plánovaných 100 MW inštalovaného výkonu pre vietor, máme stále len 3 MW. Podobne je na tom aj fotovoltaika. V reportovaných podkladoch chýbajú údaje o energetickej efektívnosti budov, či štatistiky o domácnostiach, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou.

"Na dokončenie nosného strategického dokumentu má Slovensko už len dva mesiace. Nejde pritom o jednoduchú aktualizáciu. NECP bude ministerstvá zaväzovať k novým opatreniam a legislatívnym zmenám, ktoré vyplývajú z balíčka Fit for 55. Platný NECP sa neplní a nikto nevidel návrh na nové znenie. Preto vyzývame MH SR, aby v pripravovanej aktualizácii NECP venovalo špeciálnu pozornosť problematickým oblastiam, ktoré sú zrejmé z reportu a aby v dostatočnom predstihu uskutočnili verejnú prezentáciu návrhu NECP. Odborná verejnosť má právo sa do prípravy zapojiť a reagovať na návrh svojimi pripomienkami," upozornila Chajdiaková.

Slovensko sa v roku 2019 prihlásilo k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Národný energetický a klimatický plán je strategický dokument z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Stanovuje národné ciele pre energetiku a klímu do roku 2030. Zároveň slúži na koordináciu pri dosahovaní cieľov medzi ministerstvami. Report za roky 2021 - 2022 ukazuje, že sme ako krajina neúspešná pri pokrokoch. Európska komisia pomocou reportov monitoruje a koordinuje dosahovanie spoločných cieľov.

Slovenská klimatická iniciatíva pripravila návrh na úpravu cieľov a opatrení pre energetickú efektívnosť v budovách a zavádzanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku pre aktualizované znenie NECP na jeseň minulého roka. Návrh organizácia zaslala ako podnet na Ministerstvo hospodárstva SR.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok