Vyššie dane podporujú nelegálny biznis s cigaretami. Sú riešením inovatívne produkty bez dymu?

ta3
29.6.2023 16:25

Nová štúdia KPMG prichádza s alarmujúcimi štatistikami o stúpajúcom spotrebe nelegálnych cigariet v krajinách EÚ. Nezákonný biznis pripravuje vlády o miliardové daňové príjmy. Líder tabakového priemyslu, spoločnosť Philip Morris International Inc. (PMI), v tejto súvislosti vyzýva vlády na prehodnotenie politík v oblasti potláčania fajčenia a zváženie inovatívnych prístupov.

Vyššie dane podporujú nelegálny biznis s cigaretami. Sú riešením inovatívne produkty bez dymu?
TASR - Jaroslav Novák

Výročná štúdia KPMG z roku 2022 o nelegálnej spotrebe cigariet v EÚ, Spojenom kráľovstve, Nórsku, Švajčiarsku, Moldavsku a na Ukrajine odhaľuje, že v celej EÚ sa spotrebovalo 35,8 miliardy nelegálnych cigariet, čo spôsobilo stratu odhadovaných daňových príjmov vo výške 11,3 miliardy EUR – o 8,5 % viac ako v roku 2021. Rast nezákonného trhu v Únii bol čiastočne spôsobený pokračujúcim nárastom spotreby falzifikátov, ktorá dosiahla najvyššiu zaznamenanú úroveň. Je pozoruhodné, že absolútna väčšina falzifikátov (až 61,5 %) bola spotrebovaná vo Francúzsku. 

"Niektoré krajiny, ktoré nie sú ochotné prijať inovácie a sprístupniť lepšie alternatívy cigariet dospelým fajčiarom, sa naďalej spoliehajú na politiku, ktorá prispela k súčasnému stavu nezákonného obchodu. Náklady na ignorovanie negatívneho vplyvu nelegálnych cigariet na dospelých fajčiarov a na verejné zdravie sú príliš vysoké na to, aby sme pred nimi zatvárali oči," uviedol Gregoire Verdeaux, senior viceprezident pre vonkajšie vzťahy PMI.

Nelegálny biznis sa podľa jeho slov stal problémom "vyrobeným v EÚ", keďže falošné cigarety sa vyrábajú, distribuujú, predávajú a spotrebúvajú v rámci vnútorného trhu EÚ, čím sa podkopávajú snahy o potláčanie  fajčenia – a celkovo ciele v oblasti verejného zdravia.

Čierny trh prekvitá  v krajinách s vyššími daňami

Podľa rozhovorov s orgánmi činnými v trestnom konaní uvedených v správe KPMG sa výroba a distribúcia falšovaných cigariet v rámci hraníc EÚ zvyšuje, pričom zločinecké organizácie sústreďujú svoje aktivity na členské štáty EÚ s vyšším zdanením a vyššími cenami, aby tak dosiahli väčšie zisky. Krajiny ako Belgicko, Dánsko, Francúzsko a Nemecko sú svedkami nárastu počtu zabavení cigariet a nájazdov na tajné výrobné prevádzky.

"Správa KPMG jasne ukazuje, ako rast trhu s nelegálnymi cigaretami predstavuje existenčnú hrozbu pre udržateľnosť a transformáciu tohto odvetvia v Európe. Môžeme pozorovať, ako sa problém nelegálnych cigariet v EÚ výrazne skoncentroval v hŕstke krajín, kde vlády neprijali inovatívne prístupy, aby účinne odradili milióny ľudí od pokračovania vo fajčení," dodal Verdeaux. "Tradičné opatrenia na kontrolu tabaku jednoducho nestačia. Agresívna fiškálna politika, prohibičné prístupy a nedostatok odstrašovania v krajinách ako Francúzsko a Belgicko sú len prínosom pre zločincov a tlačia dospelých fajčiarov na čierny trh."

Lídrom je Francúzsko

Napriek celkovému nárastu ilegálnej spotreby sa v štúdii KPMG uvádza, že väčšina členov EÚ (21 z 27 krajín) zaznamenala v roku 2022 stabilný alebo klesajúci trend. Okrem Francúzska, celková nezákonná spotreba na zostávajúcich trhoch podľa štúdie  poklesla o 7,5 %, najmä v dôsledku jej zníženia  v Grécku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku. V Poľsku a Rumunsku dosiahla nezákonná konzumácia najnižší výskyt odkedy KPMG začala zverejňovať svoje každoročné štúdie.

"Efektívna tvorba politiky, fiškálne kalendáre, odstrašujúce sankcie a ich účinné presadzovanie umožňujú niekoľkým členským štátom EÚ zaznamenať pokles spotreby nelegálnych cigariet," povedal Massimo Andolina, prezident európskeho regiónu v spoločnosti PMI. "V iných krajinách je poľutovaniahodné, že sa legálny trh mení na trh , ktorý riadia zločinecké siete, čo svedčí o zlyhaní neúmerného zvyšovania daní a regulačných rámcov, ktoré nezohľadňujú princíp diferenciácie rizík. Správa KPMG by mala slúžiť ako budíček pre regulačné orgány a tvorcov politík v EÚ, aby zvážili, že milióny spotrebiteľov sa pri fajčení spoliehajú na čierny trh."

Prvýkrát boli do správy KPMG zahrnuté Moldavsko a Ukrajina. Francúzsko síce ostáva najväčším nezákonným trhom v Únii so 16,9 miliardami cigariet, zistenia z roku 2022 umiestnili Ukrajinu na nelichotivé druhé miesto so 7,4 miliardami cigariet.

Podiel nelegálnych cigariet na Ukrajine má od roku 2018 stúpajúci trend.

"V týchto ekonomicky ťažkých časoch , keď inflácia vyvíja dodatočný tlak na kúpnu silu spotrebiteľov, potrebujeme silné presadzovanie práva, komplexné regulačné prístupy a progresívne politiky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť životy miliónov dospelých, ktorí naďalej fajčia," poznamenal Verdeaux"To zahŕňa prijatie diferencovaných politík o alternatívach k cigaretám vrátane prístupu k informáciám o lepších alternatívach a bezdymových  produktoch, ktoré by mali byť dostupné pre každého."

Zdroj: KPMG

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok