Rozhodnuté. Paragraf 363 nie je v rozpore s ústavou

ta3 TASR
21.6.2023 13:12

Paragraf 363 Trestného zákona nie je v rozpore s Ústavou SR. Rozhodol o tom Ústavný súd SR, keď nevyhovel návrhu skupiny poslancov a prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorí paragraf na súde napadli. Rozhodnutie pléna ÚS oznámil predseda ÚS Ivan Fiačan.

Paragraf umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

"Napadnuté ustanovenia, resp. rozhodnutia generálneho prokurátora vydané na ich základe, nezasahujú do súdnej moci, nenahrádzajú účinky rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie vlastnými rozhodnutiami, neodnímajú účinky súdnym rozhodnutiam, v rozsahu limitov ich použitia, ktoré Ústavný súd v náleze uviedol, predstavujú ústavne akceptovateľný zásah do právnej istoty nastolenej právoplatným rozhodnutím policajta alebo prokurátora a napokon ani neporušujú právo na účinné a efektívne vyšetrovanie," povedal Fiačan.

Daný opravný prostriedok je podľa súdu poistkou dodržania zákona v prípravnej fáze trestného konania, ktorá síce nie je ústavne nevyhnutná, ale ani ústavne nesúladná. Fiačan poukázal aj na to, že podobný účinok pri zrušení uznesenia o vznesení obvinenia môže vyvolať aj príslušný nižšie postavený prokurátor v riadnom opravnom konaní. 

Navrhovatelia si podľa predsedu súdu v argumentácii zamieňali  tvrdené aplikačné chyby pri rozhodovaní generálneho prokurátora s ústavným nesúladom predmetnej zákonnej úpravy. Podrobná argumentácia ÚS bude uvedená v odôvodnení rozhodnutia.

Sporný paragraf napadla na ÚS koncom roku 2021 skupina poslancov a v januári tohto roku aj prezidentka. Poukazovali na to, že takéto rozhodnutie generálneho prokurátora je konečné a nepreskúmateľné, a môže dôjsť ľahko k zneužitiu. 

Znenie paragrafu a právomoci, ktorými takto disponuje generálny prokurátor, podľa nich zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Podnety sa týkali využívania paragrafu 363 generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok