Najmenší záujem o eurovoľby je na Slovensku. Zúčastniť sa ich plánuje len štvrtina voličov

ta3 TASR
6.6.2023 11:59

Slovensko sa opäť ocitlo na chvoste rebríčka členských krajín EÚ čo sa týka účasti na voľbách v Európskom parlamente. Zverejnený prieskum Eurobarometra naznačil, že len 26 percent Slovákov má záujem zúčastniť sa v júni 2024 na eurovoľbách a to aj napriek tomu, že až 82 percent Slovákov tvrdí, že aktivity EÚ majú dopad na ich každodenný život.

Európska únia
Facebook/GLOBSEC

Jarný prieskum Eurobarometra sa vykonal v 27 členských štátoch EÚ v období od 2. do 26. marca na vzorke 26 376 respondentov. Vyplýva z neho, že rok pred voľbami do EP (6. - 9. júna 2024) záujem o ne vzrástol. Ochotu prísť k urnám vyjadrilo 56 % občanov krajín EÚ, avšak s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými členskými štátmi. Na Slovensku o eurovoľby prejavilo záujem len 26 % respondentov, čo je pokles o štyri percentuálne body voči prieskumu z roku 2018.

Menej ako 50-percentnú voličskú účasť prieskum zistil v ôsmich krajinách, okrem iného aj v Česku (27 %) a Francúzsku (40 percent). Najvyššia voličská účasť sa črtá v Holandsku (75 %), Írsku (66 %) a Nemecku (65 percent).

Približne dve tretiny respondentov z celej EÚ (67 %) a väčšina opýtaných na Slovensku (57 %) uviedli, že ak by sa voľby konali na budúci týždeň, pravdepodobne by išli voliť.

Prieskum potvrdil, že občania EÚ považujú demokraciu za najdôležitejšiu hodnotu, ktorú má EP obhajovať: tvrdí to 37 % respondentov. Nasledujú ochrana ľudských práv v EÚ a na celom svete (28 %) a sloboda prejavu a myslenia (27 percent).

Na Slovensku je poradie tém, ktoré by mal EP obhajovať, iné: prvá je sloboda pohybu a sloboda prejavu a myslenia (zhodne po 32 %), na druhom mieste je ochrana ľudských práv (30 %), kým obrana demokracie skončila až na treťom mieste (25 percent).

Spokojnosť s fungovaním demokracia v EÚ vyjadrilo 54 % opýtaných z celej Únie a 37 % Slovákov. Občania EÚ ako celku sú najviac spokojní so slobodnými a spravodlivými voľbami (70 % EÚ, 57 % SR), slobodou prejavu (70 % EÚ, 53 % SR) a dodržiavaním základných práv (66 % EÚ, 50 % SR).

S možnosťou občanov zúčastňovať sa na politickom živote vyjadrilo spokojnosť 61 % respondentov v EÚ a 55 % Slovákov, spokojných s rozmanitosťou médií je 60 % opýtaných v EÚ a 53 % na Slovensku. Občania sú menej spokojní s bojom proti dezinformáciám (41 % v EÚ, 29 % Slovákov) a stavom korupcie (35 % v EÚ, 24 % v SR).

Prevažná väčšina občanov EÚ si je vedomá jej dosahu na ich každodenný život: tvrdí to 71 % občanov EÚ, na Slovensku si to uvedomuje až 82 % opýtaných, pričom 21 % Slovákov považuje tento vplyv za výrazný.

Európania si všímajú aj činnosť EP: 62 % respondentov z EÚ uviedlo, že v poslednom čase o ňom počuli, na Slovensku o europarlamente niečo nedávno počulo, čítalo alebo zaregistrovalo v médiách 72 % opýtaných.

Z rôznych oblastí politiky sú občania EÚ najviac spokojní s podporou Ukrajiny — spokojnosť vyjadrilo 69 % opýtaných. Najnižšia miera spokojnosti bola zaznamenaná na Slovensku (45 %) a v Grécku (48 %), najvyššia v Holandsku (90 %) a Švédsku, Fínsku a Írsku (zhodne 87 percent).

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok