Chcete sa stať súčasťou polície? V júli sa budú meniť podmienky

2.6.2023 15:07

Ruší sa aj štátna služba kadeta.

Chcete sa stať súčasťou polície? V júli sa budú meniť podmienky
Foto: TASR/Jakub Kotian

Od 1. júla 2023 bude účinná novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Novelu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zákonná úprava obsahuje významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru. O aké ide?

Znižuje sa veková hranica pre prijímanie do služobného pomeru policajta z 21 na 18 rokov, ktorá už platila aj v minulosti. Zároveň sa v tejto súvislosti ruší štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov. Tí, ktorí boli prijatí do štátnej služby kadeta pred účinnosťou tohto zákona, však dokončia túto službu podľa doterajších predpisov. 

Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie. Policajný zbor doteraz totiž prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie.  Vypustením štátnej služby kadeta zo zákona sa odstráni doterajšia dvojkoľajnosť pri získavaní základného policajného vzdelávania, ako i neefektívnosť pri prijímaní do služobného pomeru, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane.

Novela ďalej precizuje dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným štúdiom bakalárskeho študijného programu.

Príslušníkovi Policajného zboru v prípravnej štátnej službe bude počas denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania ponechaný funkčný plat v plnej výške z dôvodu konkurencieschopnosti k nástupným platom v civilnom sektore.

Policajtom, ktorí boli povolaní alebo vyslaní na policajnú školu či Akadémiu Policajného zboru za účelom získania policajného vzdelania alebo na odborný kurz, sa poskytne bezplatné ubytovanie a stravovanie. Ak boli policajti povolaní alebo vyslaní na inú školu za účelom získania špeciálnej odbornej spôsobilosti, poskytne sa im náhrada za ubytovanie a stravné ako pri služobnej ceste.

Mení sa aj suma maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,50 eura na 500 eur. Zvýšenie je v gescii ministra a má fakultatívnu povahu. Vhodnejším spôsobom tak bude zohľadnená rizikovosť povolania určitých príslušníkov.  Z 232,36 eura na 500 eur sa zvýši aj maximálna výška príspevku na bývanie. Umožní sa tak flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie. 

Aj  v tomto prípade nejde o plošné priznanie alebo plošné zvyšovanie príspevku, ale o fakultatívnu možnosť v závislosti od individuálnych faktorov a finančných možností bezpečnostného zboru.  

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok