Potvrdenie už len elektronicky. Služba ePN bude od júna povinná

ta3 TASR
31.5.2023 18:41

Lekári sú od štvrtka 1. júna povinní vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti v elektronickej podobe. Papierové potvrdenie budú môcť vystaviť len v hraničných prípadoch. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že ide o dôležitý krok v elektronizácii služieb a odbúravaní byrokracie.

"Ak vás lekár po návšteve ambulancie uzná práceneschopným, od 1. júna je povinný vystaviť vám potvrdenie v elektronickej podobe. Pacient tak nemusí obiehať úrady, administratívnu záťaž za neho vybavia príslušné inštitúcie," skonštatoval rezort. Potvrdenie lekár elektronicky odošle do Národného centra zdravotníckych informácií, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne sprístupní občanovi aj zamestnávateľovi.

NCZI upozornilo, že v prípade porušenia povinnosti môže lekárovi podľa zákona hroziť pokuta 3 300 eur, pričom sankciovanie je plne v kompetencii rezortu zdravotníctva. "Neradi by sme pristupovali k vynucovaným prostriedkom, radšej sa budeme snažiť nájsť spôsob, ako pozitívne motivovať," uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Slovenská lekárska komora verí, že ePN bude znamenať pre lekárov aj pacientov významné pozitíva. Namiesto finančných postihov by však uprednostnila informačnú kampaň s vysvetlením pozitív, ako aj rýchle odstránenie zistených prekážok.

"Zavedenie ePN vítame, ja osobne ju používam už takmer rok, uľahčuje mi to prácu a výrazne šetrí čas," povedal člen Prezídia SLK a prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Peter Makara. Podľa jeho slov už v súčasnosti používa ePN takmer 90 percent ambulancií všeobecných lekárov. "Na to, aby bol systém naplno využitý a šetril čas pacientom a predchádzalo sa problémom, je však potrebné, aby sa doň zapojili všetci, teda aj nemocnice," doplnil.

Rezort deklaruje, že vyše 98 % lekárov je technicky pripravených vystaviť ePN. Službu aktuálne využíva vyše 2 500 lekárov, pričom podľa rezortu sa zapájajú ďalší. "Od začiatku fungovania tejto e-služby lekári vystavili viac ako 360-tisíc elektronických PN. Tieto čísla sú dôkazom toho, že služba funguje a lekári ju využívajú," skonštatoval Palkovič.

Ministerstvo spolu s NCZI pracuje na ďalšom vylepšovaní služby. "Jednou z nevyhnutných podmienok plynulého fungovania je podľa praxe ukončovanie ePN do minulosti v opodstatnených prípadoch. Úprava zákona, ktorý by to umožňoval, nezískala potrebnú parlamentnú podporu. Aktuálne však MZ SR pracuje s NCZI na riešení, ktoré by lekárom umožnilo ukončiť ePN k už určenému dňu predpokladaného ukončenia," ozrejmil rezort.

Lekári mohli ePN vystaviť od 1. júna 2022. Duálne obdobie vystavovania papierových a elektronických potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti skončilo 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok