Počet poberateľov sociálnych dávok sa zvyšuje

Počet poberateľov sociálnych dávok sa zvyšuje
Zdroj foto: SITA
Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v januári druhý mesiac po sebe vzrástol. Na konci minulého mesiaca sociálne dávky dostávalo 184 tisíc osôb, čo bol v porovnaní s koncom minulého roka nárast o 1 tisíc ľudí. Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok v januári znížil o 1,3 tisíca.

Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny celkovo odkázaných 356,4 tis. osôb, čo je 6,59 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol minulý mesiac už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V okrese Revúca išlo takmer o 9,7 tis. ľudí, čo tvorí 24 % z počtu obyvateľov tohto okresu.

Okres Rimavská Sobota vykázal ku koncu januára 18,4 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 21,71 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rožňava bolo takmer 19 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 12 tis. sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je tradične v bratislavských okresoch. Na konci januára bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,58 % po 1 % ich obyvateľov. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo minulý mesiac v hmotnej núdzi 0,91 % obyvateľov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá