Zachráni viac enviromentálnej výchovy v školách našu planétu?

ta3
29.5.2023 12:44

Kde zlyhávame? Je problém v nevedomosti alebo v ignorácii? Jedno je isté – enviromentálnej výchovy je v školách žalostne málo. No a povedomie žiakov v rámci tejto tematiky je aj podľa odborníkov nedostatočné.

Zachráni viac enviromentálnej výchovy v školách našu planétu?
TASR/Roman Hanc

Enviromentálna výchova pritom v sebe nezahŕňa vedomosti len o tom ako správne recyklovať či udržiavať poriadok v prírode. Vo všeobecnosti učí ako hľadať alternatívne riešenia a tiež ako prijímať rozhodnutia, ktoré majú čo najmenej negatívny dopad na prírodu.

Enviromentálna výchova nie je v školách zavedená ako povinný, samostatný predmet. Realizuje sa len ako prierezová téma na hodinách prírodopisu, zemepisu, dejepisu, chémie, etickej, občianskej a náboženskej náuky.

Podľa Štátneho pedagogického ústavu je však možné začleniť túto výchovu do školského rozvrhu aj ako samostatný, no voliteľný predmet. Štátna školská inšpekcia realizovala na 79 školách analýzu, na základe ktorej dospela k záveru, že len na 42 z týchto škôl bola zavedená enviromentálna výchova. No len na štyroch školách ako samostatný predmet. Ak školy neaplikujú enviromentálnu výchovu do vzdelávacieho procesu, stále je tu niekoľko možností ako žiakom priblížiť konkrétne témy.

Skvelým príkladom sú projekty a aktivity, ktoré školu ani žiakov nemusia stáť žiadne finančné prostriedky. Často sú totiž realizované a financované či už ministerstvami alebo neziskovými organizáciami.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje každý rok výzvu s názvom Enviroprojekt. Tá finančne podporuje environmentálne projekty jednotlivých škôl. Vďaka tejto výzve vysadili niektoré školy ovocný sad pre praktickú výučbu, iné zriadili včelársky kútik.

Odborníci sa zhodujú, že aplikácia enviromentálnej výchovy do vzdelávacieho procesu na základných školách môže vo veľkej miery ovplyvniť budúcnosť našej Zeme. Oboznámenie žiakov s konkrétnymi témami a predstavenie im problematiky, ktorá sa deje, sa podpíše pod šetrnejšie správanie žiakov už od nízkeho veku.

Enviromentálna výchova učí deti skromnosti, váženiu si konzumných produktov, ohľadu k prírode, spolupráci a spolupatričnosti a tiež porozumeniu vzťahov. Táto výchova prepája postoje človeka s jeho znalosťami, ktoré tvoria základ pre budúcu fungujúcu spoločnosť.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok