Chcete kandidovať za poslanca parlamentu? Pozrite si, čo všetko musíte spĺňať

ta3 TASR
28.5.2023 08:50

Kandidovať za poslanca Národnej rady SR v septembrových parlamentných voľbách môže občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Kandidátne listiny treba podávať do 2. júla. Strana alebo koalícia musí zároveň zaplatiť volebnú kauciu vo výške 17-tisíc eur. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo vnútra SR.

Lokácie
TA3 / David Duducz

Kandidovať nemôže občan, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, a tiež ten, koho právoplatne odsúdili za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené.

Kandidátnu listinu môže podať strana, respektíve hnutie, ktoré je registrované. Strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátku. Doručiť ju treba najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb, teda do 2. júla do polnoci.

Súčasťou kandidátky musí byť aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie. MV vráti kauciu do mesiaca po vyhlásení výsledku volieb strane alebo koalícii, ktorej kandidátka nebola zaregistrovaná, alebo strane, respektíve koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Kandidátka musí obsahovať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke. Politická strana alebo koalícia môže mať na kandidátnej listine najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidátky nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov a ani meniť ich poradie. Predčasné parlamentné voľby sa majú konať 30. septembra.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok