Vzdelávanie o enviro problémoch môže byť sofistikované a zábavné

ta3
19.5.2023 15:02

Problémom treba predchádzať, nie ich riešiť – toto heslo môžeme aplikovať do mnohých životných oblastí. Ani príroda a okolie, v ktorom žijeme, by nám nemalo byť cudzie.

Vzdelávanie o enviro problémoch môže byť sofistikované a zábavné
Enviroprogramy

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa už niekoľko rokov stávajú nosnými témami, ktorými sa aktívne zaoberajú jednotlivé krajiny, inštitúcie či samosprávy. Súčasná situácia nie je príliš lichotivá a vyžaduje si intenzívnejší a systematickejší prístup, ktorý spočíva okrem iného v definovaní obsahu a zabezpečení podpory pre fungovanie komplexnej a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier. Keďže aktivity a náplň takéhoto vzdelávania nie sú na základných a stredných školách dostatočne komplexne podchytené, rozhodol sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) túto medzeru vyplniť. Ešte v marci vydal publikáciu Enviroprogramy, ktorá slúži žiakom a študentom rôznych etablovaných organizácií v regióne a prispieva k zlepšeniu povedomia o ochrane prírody.

"V čase, keď všade okolo nás počúvame o znečisťovaní vody, pôdy, ovzdušia, klimatických zmenách, uhlíkovej neutralite, pasívnych domoch a recyklovaní odpadov, by nám mala publikácia Enviroprogramy pomôcť zorientovať sa v tejto problematike," uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Vznik brožúry bol inšpirovaný návštevou lesnej školy Waldschule vo Viedni, kde prevádzkovatelia z oddelenia životného prostredia mesta Viedeň odprezentovali zamestanancom BSK podobný materiál, ktorý vydávajú každoročne pre základné školy už 20 rokov. Zaujímavým zistením bolo aj to, že vo Viedni žije mnoho detí, ktoré pred návštevou lesnej školy nikdy v lese neboli a nezažili bližší kontakt s prírodou.

"Vybrali sme 15 organizácií a zariadení, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s environmentálnou výchovou a tiež dobrú odozvu v školách. Tu však nekončíme, s radosťou pridáme aj ďalšie a úrad BSK je otvorený rozširovaniu. Bude to potrebné, keďže žijeme v dobe, ktorá prináša veľa výziev," uviedol podpredseda BSK Michal Sabo.

Celá brožúrka je rozdelená do jednotlivých tém, z ktorých si môžu školy jednotlivo vybrať buď komentované vychádzky a prednášky na školách alebo v teréne. Sú tu aj odkazy na zvyšovanie kvalifikácie pre pedagógov v rámci rôznych vzdelávacích okruhov ako napríklad inovačné vzdelávanie, program ďalšieho vzdelávania, učiteľ v akcii a podobne. K dispozícií sú aj popisy vzdelávacích materiálov v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Brožúra je určená predovšetkým pre učiteľov základných a stredných škôl, pričom sú všetky programy prehľadne zatriedené.

Druhú časť brožúrky tvorí jednoduchý kreslený návod, ako aj nedospelí dokážu ovplyvňovať rozvoj a smerovanie svojho mesta v oblasti klimatických zmien a komunitných, susedských a občianskych aktivít.

Bratislavský samosprávny kraj tento rok zorganizovala aj takzvané Eko-fórum. Ide o konferenciu, ktoréj cieľom bolo informovať žiakov o aktuálnych environmentálnych problémoch, o tom aké iné školy sa zapájajú do programov envirovýchovy a vzdelávania, ako možno nakladať s odpadmi či prezentovať praktické skúsenosti v oblasti envirovýchovy.

Úrad na tento účel zriadil aj pozíciu regionálneho koordinátora, ktorého úlohou je komunikácia so školami, ako aj výmena skúseností s koordinátormi v ďalších krajoch. Eko-fóra boli v minulosti zorganizované vo viacerých mestách a okresoch v kraji. Medzi ne patrí Bratislava, Malacky, Pezinok a v pláne je pokračovať v okrese Senec.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok