Poznáte manažérov kvality ovzdušia? Takto ich ľahko môžete nájsť

ta3
19.5.2023 14:40

Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Poznáte manažérov kvality ovzdušia? Takto ich ľahko môžete nájsť
Profimedia

Viete čo dýchate? Väčšina ľudí často žije v mylnom presvedčení, že pod znečistenie ovzdušia sa najviac podpisujú veľké priemyselné podniky. V skutočnosti však prvé miesto patrí cestnej doprave, ktorá dokonca prevyšuje energetiku, konkrétne v prípade oxidov dusíka (NOx). Až potom nasleduje priemysel či energetika. Odborníci už dlhodobo bijú na poplach a upozorňujú, že kvalita ovzdušia je nesmierne dôležitá pre naše zdravie.

Podľa prieskumu Európskej komisie v roku 2022 zameraného na získanie názorov na zmenu kvality ovzdušia za posledných desať rokov si na Slovensku až 43 percent oslovených myslí, že kvalita ovzdušia na Slovensku sa za toto obdobie zhoršila. A naozaj, Slovensko patrí spolu s Poľskom, Českom a Maďarskom ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v Európskej únii. My sami však môžeme spraviť veľa pre to, aby sme tento stav pomáhali naprávať.

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý je pod záštitou Ministerstva životného prostredia, boli pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. Tí pôsobia v rámci územných jednotiek samosprávnych krajov a vytvárajú prepojenie medzi národnou a lokálnou úrovňou riadenia kvality ovzdušia. V záujme zlepšenia kvality ovzdušia na lokálnej úrovni, predovšetkým v oblasti vykurovania domácností a mobility, spolupracujú s dotknutými subjektami.

Pozície vznikli podľa Ministerstva životného prostredia na základe potreby koordinovať a zlepšiť implementáciu opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch, a to predovšetkým poskytovaním informácií v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni či monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia.

Taktiež navrhujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou. Ďalej poskytujú informácie o možnostiach financovania opatrení z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ

V neposlednom rade podporujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia zvyšovaním povedomia verejnosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia vďaka mediálnym výstupom, osvetovým kampaniam, a vzdelávacím programom. Kontaktovať manažérov môže verejnosť na základe príslušného kraja.

Slovensko bez dymu Profimedia
zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok