Poslanci opätovne schválili novelu k diaľniciam, prelomili veto Čaputovej

2.5.2023 17:41

Poslanci Národnej rady (NR) SR opätovne v pôvodnom znení schválili novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu mala výhrady voči obmedzovaniu možností Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom. Za novelu pri opätovnom prerokovaní hlasovalo 123 poslancov.

Diaľnica D3 na Kysuciach je už plne prejazdná
Foto: TASR/Erika Ďurčová

Cieľom novely je zrýchlenie výstavby prioritných diaľničných úsekov na Slovensku. Špeciálnou definíciou začiatku prípravy investície pri úsekoch určených novelou sa ekonomické hodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR má podľa predkladateľov uskutočniť iba pred najdôležitejšími fázami prípravy. A to pred vypracovaním zámeru, pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a pred vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je samotná realizácia investície. Prezidentka navrhla túto časť z novely vypustiť.

Legislatívnou zmenou sa tiež predlžuje platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice na päť rokov zo súčasných troch rokov.

Investičnú prípravu diaľnic a ciest podľa navrhovateľov komplikuje náročná administratíva, ktorú investori vnímajú ako záťaž, napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov. Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu, pretože spôsobujú odklady naplánovaných diaľničných projektov.

Do zoznamu prioritných diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa bude vzťahovať nová úprava, pôvodný návrh novely zaraďoval úseky D1 Turany - Hubová, D1 Bidovce - štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina, D3 Žilina - štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika, R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika - štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika.

Na základe pozmeňujúceho návrhu do zoznamu poslanci ešte doplnili cesty R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika - Košice, R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika - štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika a R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika - Púchov. Novela bude účinná od 1. júna.

Prezidentka v stanovisku k novele vyjadrila vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne s princípom efektívnosti vynakladania verejných rozpočtových prostriedkov.

Priamym dôsledkom prijatého zákona by podľa hlavy štátu bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany ÚHP. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie, upozornila prezidentka.

Podobné výhrady vyjadrili aj viaceré inštitúcie, napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), sekcia plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR či samotný ÚHP. Naopak, predstavitelia Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska alebo Slovenskej komory stavebných inžinierov novelu podporili a tvrdia, že pomôže rýchlejšej výstavbe diaľnic.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok