Gröhling: Škola bez povinných domácich úloh je motivovaná učiť inovatívne

ta3
28.4.2023 15:11

Ak škola začne učiť bez povinných domácich úloh, je motivovaná učiť inovatívne, moderne a prakticky. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý na piatkovom brífingu vyzval školy na zapojenie sa do výzvy "Máj bez domácich úloh aj na vašej škole".

"V máji si môžu školy vyskúšať, ako je to fungovať bez povinných domácich úloh," uviedol Gröhling. Priblížil, že výhodou nie je len odbremenenie rodičov a žiakov či poskytnutie viac voľného času. "Zmyslom aktivity je, aby sa žiak naučil učivo priamo v triede," skonštatoval.

Dôležité je podľa neho, aby bol školák aktívny, učivo si osvojil a následne učiteľ overil, či žiaci učivo pochopili. "Na hodinách nie je podstatné, či sa učivo odučilo, ale či ho každý žiak pochopil," uviedol. Ako tvrdí, školy, ktoré už teraz fungujú bez povinných domácich úloh, ich zadávajú iba zriedka. Gröhling momentálne eviduje takéto školy v rôznych mestách po celom Slovensku a postupne sa podľa neho pridávajú ďalšie.

"Domáce úlohy nepredpisuje žiaden zákon, ani žiadna vyhláška. Je iba na školách, či budú zadávať domáce úlohy a ako ich budú robiť," spresnil. Školy by podľa jeho slov zavedenie vyučovania bez domácich úloh mali prerokovať na pedagogickej rade, vysvetliť prínos a zmysel zmeny a inšpirovať sa už existujúcimi školami. "Následne to treba vysvetliť rodičom a žiakom," doplnil. Škola si podľa neho určí fixný čas, napríklad mesiac máj, a po mesiaci zhodnotí negatíva a pozitíva.

Reakcia ministerstva školstva

"Učiteľ má právo na výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania," uviedol rezort školstva. MŠVVaŠ podotklo, že ak sa učiteľ rozhodne využívať domáce úlohy, vo vzťahu k domácim úlohám je toto jeho právo limitované ustanovením zákona, ktoré garantuje žiakovi právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.

"Pojem domáca úloha nie je v legislatíve definovaný," ozrejmil rezort. Slovné spojenie sa podľa jeho slov používa na označenie práce, ktorú zadá učiteľ žiakom s tým, že ju majú vykonať mimo vyučovacieho času. "Existuje niekoľko rôznych odborných názorov na to, či sú domáce úlohy potrebné a aké by mali byť," doplnil.

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký vo februári podotkol, že domáce úlohy nemajú nahrádzať vzdelávanie v škole. Ak školy podľa neho dokážu nastaviť systém tak, že deti dostanú priestor priamo v škole aj na individuálnu prácu, tak potom nepotrebujú domáce úlohy doma.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok