Kresťania slávia prvú pôstnu nedeľu pred Veľkou Nocou

Kresťania slávia prvú pôstnu nedeľu pred Veľkou Nocou
Zdroj foto:
Kresťania na Slovensku i vo svete slávia dnes prvú pôstnu nedeľu 40-dňového pôstu pred najväčšími cirkevnými sviatkami - Veľkou nocou. Počas bohoslužieb si pripomínajú význam pokánia, pôstu, modlitieb, zmierenia s Bohom i ľuďmi a lásky k blížnym.

Vážnosť tohto času pripomína aj fialová farba chrámového rúcha v katolíckych kostoloch. Duchovní povzbudzujú veriacich k častejším modlitbám a čítaniu Božieho slova, k pokániu, k tomu, aby viac pozornosti venovali svojím blízkym či ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

V Rímskokatolíckej cirkvi sa v období predveľkonočného pôstu konajú v kostoloch alebo na kalváriach v piatky a nedele pobožnosti Krížovej cesty ako spomienky na Kristovo utrpenie. Napríklad, už dnes popoludní sa uskutoční prvá z tradičných pôstnych krížových ciest na banskobystrickú kalváriu. V Bratislave sa obvykle konajú v čase Veľkého pôstu Krížové cesty v Katedrále sv. Martina, v Kostole Panny Márie Snežnej a iných miestach. V Katolíckej cirkvi sa v čase pôstu dodržiava v stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa. Na prvú pôstnu nedeľu sa v katolíckych kostoloch zvykne konať zbierka na charitu. V Rímskokatolíckej cirkvi sa tento rok 40-dňový pôst začal na Popolcovú stredu - 13. februára. Pôstne obdobie obsahuje šesť pôstnych nediel. Posledná, šiesta je známa ako Nedeľa utrpenia Pána či Kvetná nedeľa.

Pre gréckokatolíkov sa Veľký pôst - Svätá Štyridsiatnica začal už o dva dni skôr - v pondelok 11. februára. Do 40 dní pôstu gréckokatolíci počítajú aj soboty a nedele, kým rímskokatolíci nedele nerátajú. Počas celej Štyridsiatnice sa používa tmavočervená liturgická farba bohoslužobných rúch a oltárnych plachiet. Toto obdobie je spojené aj s prísnym pôstom. Pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, budú mať v tomto roku začiatok Veľkého pôstu o päť týždňov neskôr a Veľkú noc - Paschu oslávia až začiatkom mája.

Prvú pôstnu nedeľu si dnes pripomínajú aj evanjelici

Aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) si dnes pripomínajú prvú pôstnu nedeľu 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou. V pôstnom období si evanjelici pripomínajú utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista.

Evanjelická cirkev v čase pôstu nekladie taký dôraz na zdržiavanie sa jedál ako iné cirkvi. Skôr sa zameriava na úprimné pokánie - návrat k Bohu, na to, aby sa veriaci usilovali o vnútornú obnovu, aby boli láskaví k svojim blížnym, pomáhali tým, ktorí trpia, sú chorí, alebo opustení, sú bez jedla či bez prístrešia. Evanjelickí duchovní v čase pôstu nepoužívajú bielu kamžu, nosia len čierny "luterák". V cirkevných zboroch ECAV sa obvykle v niektorom z pôstnych týždňov koná pôstny modlitebný týždeň. Veriaci sa počas neho stretávajú pri čítaní a výklade Božieho slova, piesňach a modlitbách, do ktorých sa každý účastník môže zapojiť. Bohoslužby celého týždňa majú jednu ústrednú tému. V niektorých cirkevných zboroch sa v čase pôstu koná duchovné pásmo slova a hudby.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá