Zákon o rodnom čísle je v rozpore s Európskym dohovorom. Slovenský parlament by ho mal odmietnuť

25.4.2023 13:35

Poslanci slovenského parlamentu by mali odmietnuť návrh zákona, ktorý by bránil transrodovým ľuďom v zákonnom uznaní ich rodovej identity. Takýmto zákonom by sa Slovensko dostalo do konfliktu so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o ľudských právach. V liste zverejnenom v utorok to uviedla komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová,

dúhová vlajka
TASR/Martin Baumann

Komisárka list adresovala predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi, šéfovi ústavnoprávneho výboru Milanovi Vetrákovi a šéfovi výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefovi Lukáčovi. "Útok na bar Tepláreň v Bratislave spred viac ako pol roka mal spustiť proces, ktorý by reagoval na dlhodobé obavy spôsobené neznášanlivosťou voči LGBTI+ ľuďom," píše v liste komisárka. Podľa nej sa tak nedeje a práva LGBTI ľudí na Slovensku sa zdajú byť ešte viac ohrozené.

"Obávam sa, že poslanci Národnej rady naďalej predkladajú návrhy legislatívy, ktoré povedú k zhoršeniu rešpektovania ľudských práv," tvrdí Mijatovičová. Zdôraznila tiež nedostatky v právnom rámci, ktorý by párom rovnakého pohlavia umožňoval primerané uznanie a ochranu ich vzťahu. Vyzvala na posilnenie právnych predpisov o trestných činoch z nenávisti, na podporu občianskej spoločnosti a na komplexný boj proti netolerancii a diskriminácii.

Návrh, o ktorom majú slovenskí poslanci rokovať v máji, hovorí, že zmena rodového markera v rodnom čísle bude možná len vtedy, ak osoba môže na základe genetického testu dokázať, že jej pohlavie bolo "nesprávne určené". Pripravil by transrodových ľudí o možnosť, aby ich rodová identita bola právne uznaná. Mijatovičová upozornila, že ak parlament tento návrh schváli, Slovensko sa dostane do rozporu s Európskym dohovorom o ľudských právach.

Mijatovičová vyzvala poslancov NR SR, aby zabezpečili, že súčasné zákonné postupy uznávania pohlavia sú plne v súlade s ľudskými právami. V tejto súvislosti vyjadrila znepokojenie z toho, že nedávne usmernenie ministerstva zdravotníctva na ukončenie praxe vyžadujúcej sterilizáciu ako podmienku zákonného uznania pohlavia môže byť zrušené. Spresnila, že návrat k praktikám, ktoré "hlboko ovplyvňujú telesnú integritu, dôstojnosť a právo na súkromie a rodinu", nebude v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Mijatovičová takisto vyzvala slovenských poslancov, aby sa zdržali presadzovania naratívov, ktoré nesprávne charakterizujú boj za rovnosť LGBTI+ ľudí ako "rodovú ideológiu" alebo "ideológiu LGBTI". Parlament podľa nej nemôže byť priestorom na šírenie nenávistných prejavov. "Poslanci ako zákonodarcovia a volení zástupcovia sú kľúčovými garantmi ľudských práv a mali by podporovať dodržiavanie záväzkov Slovenskej republiky. "Vyzývam všetkých členov NR SR, aby túto úlohu plnili tak, aby bola zaistená bezpečnosť, dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudí v Slovenskej republike bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu," konštatovala Mijatovičová.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok