S fyzickým násilím a vyhrážkami sa za život stretla približne každá štvrtá žena, ukázal výskum

25.4.2023 09:31

Násilie nie je len o použití hrubej sily, podôb má oveľa viac. Inštitút pre výskum práce a rodiny v stredu na tlačovej konferencii informoval verejnosť o ukončení výskumu na tému rodovo podmieneného násilia na ženách. Vyplýva z neho, že konflikty sa najčastejšie odohrávajú za zatvorenými dverami. Anketárky tiež narazili na čerstvé prípady násilia.

S fyzickým násilím a vyhrážkami sa za život stretla približne každá štvrtá žena, ukázal výskum
Foto: Profimedia

Inštitút zbieral údaje o násilí páchanom na ženách v spolupráci s Eurostatom od novembra minulého roku. Rovnaký výskum v súčasnosti prebieha vo všetkých krajinách Európskej únie. O niekoľko mesiacov tak bude možné porovnávať dáta o násilí na ženách aj s inými krajinami. Finálnych údajov sa na Slovensku dočkáme v priebehu štyroch mesiacov. "Z toho, čo sa v tomto výskume zistilo, budú výskumníci na Slovensku ešte dlho žiť," skonštatoval riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny Roman Joch.

Prezentované výsledky zo Slovenska naznačujú, že ženy počas života narazia na niekoľko foriem útokov. Niektoré formy sa cyklicky opakujú. Príkladom môže byť časté násilie páchané partnerom v domácnosti, ale i mimo nej. "Zozbierali sme aj množstvo veľmi ťažko stráviteľných informácií, s ktorými boli anketárky v otvorených otázkach konfrontované. Výskum je obrovská studnica kvalitatívnych dát," tvrdí Tatiana Rosová, garantka a realizátorka zberu dát zo spoločnosti Actly.

Doma za dverami

Zo všetkých opýtaných respondentiek uviedlo bezmála 50 % žien, že v živote zažili psychické násilie od svojich partnerov. S fyzickým násilím, vrátane vyhrážok sa stretlo 28 % žien a sexuálne bolo obťažovaných 14 % respondentiek. Zaujímavosťou je, že s fyzickým násilím od iných osôb, ktoré neboli v partnerskom vzťahu, malo skúsenosť 17 a so sexuálnym násilím 7 % žien, čo je v porovnaní s násilím v domácnosti len zlomok prípadov. "Násilie sa odohráva v blízkom okruhu ľudí, zďaleka nejde len o neznámych útočníkov," tvrdí Daniel Gerbery, vedúci tímu výskumných pracovníkov.

Domáce násilie zahŕňa všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, ktoré sa odohrávajú za zatvorenými dverami domácností, alebo medzi partnermi bez ohľadu na to, či spolu žijú pod jednou strechou. Výskumníci sa pýtali na stalking, psychické a fyzické násilie a sexuálne obťažovanie aj na pracovisku. "Niektoré situácie, ktoré pri rozhovoroch zachytili anketárky, neboli premlčané," uviedla Rosová. V takýchto prípadoch mali anketárky ihneď poskytnúť ženám kontakty k príslušným úradom.

Anketári zisťovali akúkoľvek formu násilia páchaného na ženách z minulosti alebo súčasnosti na vzorke 5000 osôb, zo všetkých kútov Slovenska. Respondentiek bolo viac, ako je stanovená reprezentatívna vzorka na pomery Slovenska. Oslovovali vekovú kategóriu žien od 18 do 74 rokov.

Predbežné dáta zatiaľ inštitút zverejňovať nebude, pretože podľa Gerberyho potrebujú ešte odobrenie Eurostatu. Tento týždeň tak informovali o úspešnom prebehnutí výskumu a predložili základné dáta. "Prebieha práca na dátach, ich kontrola a spracovanie údajov. Predpokladá sa, že v dohľadnej dobe výsledky zverejníme. Eurostat má posledné slovo," dodáva.

A čo v práci?

Podľa výskumníkov je násilie prítomné aj na pracovisku. "Existuje a nie je zanedbatelné," tvrdí Gerbery. Väčšina ľudí podľa jeho slov tvrdila, že na pracovisku často nie je poverená osoba, na ktorú by sa obete mohli v takýchto prípadoch obrátiť. Ako Rosová dodala, súčasťou sú aj konfliktné situácie, ktorých príčinou je odcudzenie párov z profesijných dôvodov.

"Najčastejšia obava respondentiek je, že sa partner, alebo manžel dozvie, že žena rozpráva o rodinných záležitostiach cudziemu človeku. Väčší problém zdôveriť sa mali staršie respondentky," uviedla Rosová. 

Anketári sa v rozhovoroch pýtali aj na konkrétne situácie. "Respondentky nechceli na niektoré úseky zo svojho života spomínať," prezradila Rosová. Respondentky vyberali náhodne tak, aby mal každý šancu byť súčasťou prieskumu. Anketárky boli prísne kontrolované a po školeniach pripravené na terén.

"Výskum bol zameraný na rodovo podmienené násilie na ženách. Možnosť skúmať násilie na mužoch bola síce na stole, ale v podmienkach Slovenska v rámci existujúceho grantu to nebolo možné. Zostáva to ako úloha pre ďalšie obdobie," dodal Gerbery s tým, že výskum okrem EÚ financovalo aj ministerstvo práce. Výskum bol pilotným projektom, ktorého sa v budúcnosti pravdepodobne ujme iný štátny úrad.

Ak ste obeťou domáceho násilia a ste ochotná/-ý o tom prehovoriť, neváhajte kontaktovať aj nás prostredníctvom e-mailu: dufalad@ta3.com.

Ak ste obeťou akéhokoľvek násilia, neváhajte bezodkladne požiadať a vyhľadať pomoc. Máte možnosť kontaktovať bezplatnú nonstop linku 158 alebo 0800 212 212 a navštíviť portál Zastavme násilie.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok