Úhrady za energie uhradí rezort. Školám tak poskytne vyše milión eur

ta3 TASR
6.4.2023 10:25

Zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení boli v rámci Finančnej pomoci v plnej miere v roku 2023 poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie spotrebované v januári na základe údajov zozbieraných prostredníctvom elektronického formulára do 13. marca.

Úhrady za energie uhradí rezort. Školám tak poskytne vyše milión eur
TASR/Veronika Mihaliková

V prvom kole boli 241 školám a štátnym školským zariadeniam poskytnuté finančné prostriedky v sume 1 177 555 eur. Potvrdili to z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Z dôvodu nesprávne, neúplne vyplneného formulára, alebo z dôvodu stiahnutia žiadosti školami sa 245 školám a štátnym školským zariadeniam umožnilo znovu požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov v nasledujúcom kole dohodovacieho konania," uviedlo ministerstvo školstva. 

Rozpočtové opatrenie zrealizoval rezort 3. apríla, to znamená, že finančné prostriedky na úhradu energií majú k dispozícii regionálne úrady školskej správy, ktoré finančné prostriedky v stanovenom objeme zašlú zriaďovateľom jednotlivých škôl. Tí ich následne zašlú školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zber požiadaviek škôl pokračuje naďalej a bude sa priebežne vyhodnocovať.

Ministerstvo školstva požiadalo rezort financií o navýšenie rozpočtu pre kapitolu ministerstva školstva na uvedený účel.

V prípade nedoplatkov za energie za rok 2022 uskutočnili sa dve kolá dohodovacieho konania na poskytnutie finančných prostriedkov. "V prvom kole požiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov 727 škôl a štátnych školských zariadení a poskytlo sa 1 693 345 eur. V druhom kole 433 škôl a štátnych školských zariadení a poskytnutá suma finančných prostriedkov tvorí 998 864 eur," uviedli z ministerstva školstva. 

Tieto finančné prostriedky by už mali mať školy na svojich účtoch. Aktuálne sa vyhodnocuje tretie kolo dohodovacieho konania.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok